חדשות האתר

פרוייקט הרחבת אתר הסיכומים 2014 יוצא לדרך, ואנחנו צריכים את העזרה שלכם! לחצו כאן לפרטים

שימו לב שתיקנו כמה סיכומים שהיו חתוכים, תודה לגולשים הנאמנים שהעירו לנו על כך.

סקר

 • באיזה מקצוע הייתם רוצים לראות יותר סיכומים
 •  תנ"ך
 •  אנגלית
 •  ספרות
 •  היסטוריה
 • אנא בחר תשובה

רשימת תפוצה

הצטרף לרשימת התפוצה שלנו!

 • אנא הכנס כתובת EMail תקינה

צורפת בהצלחה לרשימת התפוצה. תודה על שיתוף הפעולה!

חברתי

ספר שמות פרקים א'-ד'

מקצוע: תנ"ך, כיתה: י', מאת: אביב, פורסם: 13/10/2011
הולכים לסרט? allmovies.co.il מרכז במקום אחד את כל ההקרנות בכל בתי הקולנוע!

סיכום מצויין על ספר שמות, פרקים א, ב, ג ופרק ד 17-1.

החומר למבחן: ספר שמות פרקים א, ב, ג ופרק ד 17-1.

הולדת עם: פרק א פס' 9-1:

מי ירד למצרים? כמה אנשים מנו? היכן התיישבו?

בני ישראל ירדו למצרים, כמשפחתו של יעקב ומנו 70 אנשים. בחלוף הזמן כאשר הדור של יוסף ואחיו נכחד, הם נשארו במצרים ומתחלי תהליך ההתרבות שלהם.  הם התיישבו בגושן.

מה ניתן ללמוד מן העובדה שבני ישראל יושבים בארץ גושן?

בני ישראל קיבלו את מקום מושבם בצורה חוקית ע"י המלך הקודם שהעריך את יוסף ואת משפחתו וגמל להם על פועלם לטובת ארץ מצרים.

כיצד מבטא הסופר המקראי את התרבותם של בני ישראל?

הסופר המקראי מתאר את התרבות בני ישראל ברצף של פעלים (פס' 7) "ובני ישראל פרו" – הולידו בנים ובנות. "וישרצו" – לידה של מספר תינוקות בלידה אחת (כמו שחיות משריצות) "וירבו" – התרבו במספרים. "ויעצמו" – נולדו בריאים וחזקים. "במאד מאד" – בקצב מהיר מאד.

מי הראשון שמגדיר את בני ישראל כעם? מה גורם לו לעשות זאת?

פסוק 8-9 - פרעה הוא הראשון המכנה את בני ישראל  עם. בתנך עם הוא קבוצת אנשים שיש להם דברים משותפים: הסטוריה, דת , מקום, מטרה, תרבות, שפה. העובדה הזאת מדאיגה את פרעה. פרעה מודאג שבני ישראל יצטרפו לאויביו בעת מלחמה, או שישתלטו על ארץ מצרים.

הסבירו את המילים: "מלך חדש" ו"אשר לא ידע את יוסף".

במצרים התמנה מנהיג חדש, מלך חדש במקום קודמו , שלא הכיר את יוסף ואת משפחתו. הרי עברו המון שנים ובני משפחתו של יוסף כבר מתו ואלה שנשארו היו צאצאיו.

שלבי שעבוד בני ישראל במצרים: פרק א' 22-10:

1.פרעה אומר: "הבה ונתחכמה לו" – מה פירוש "ונתחכמה"?

התחכמות= המצאת תחבולות כדי להערים על אחר.

מדוע מלך גדול כמו פרעה צריך להתחכם לבני ישראל?

א. המלך חושש שבני ישראל יתקוממו (ימרדו) נגדו.

ב. עם ישראל הגיע למצרים ברשות מלך, ישיבתם שם היא חוקית ולכן לא ניתן להשמידם ללא סיבה.

ג. המלך זקוק לתמיכת עמו בכדי להוציא את תכניתו לפועל. הוא חושש שהמצרים שחיים בשלום עם בני ישראל לא יסכימו לפגוע בבני ישראל ללא סיבה.

 

 

 

מהם שלבי שעבוד בני ישראל במצרים?

הגדירו כל שלב. מי אחראי לכל שלב? מה מטרת כל שלב? כיצד השפיעה כל גזירה על בני ישראל?

 

השלב

הגזרה (הוראה של פרעה)

האחראי על הביצוע

מטרת הגזירה

השפעת הגזירה על בני ישראל

השלב הראשון פס' 11-12:וישמעו עליו שרי מיסים למען ענותובסבלנותם ויבן ערי מסכנות"

המלך מחליט להעביד את בני ישראל בעבודת כפייה והם בונים עבורו ערי מסכנות - ערים שהם מחסני תבואה ומזון.

שרי המיסים הם כמו שוטרים  שאחראיים  על ביצוע העבודה

עינויים וסבל שמטרתם להחליש את העם ולשלול את חירותו.

למרות העינויים העם ממשיך להתרבות.

השלב השניפס' 13-14
"ויעבידו מצריים את בני ישראל בפרך וימרו את חייהם בעבודהקשה, בחומר ובלבנים, ובכל עבודה בשדה"

בני ישראל הפכורשמית לעבדים.עבודת פרך-עבודהקשה מאוד שנועדה לשבור את האדם פיזיתונפשית.
 

"ויעבידו מיצרים"        כל העם המיצרי, אחריות קולקטיבית.

למרר את חיי בני ישראל.

אין תגובה לפי התנ"ך

השלב השלישי פס' 15-21
"ויאמר מלךמצריים למיילדות העבריות (שפרה ופועה) אם בן הוא-המיתן ואם בת היאתחיון"

רצח במסווה של מוות טבעי בזמן הלידה. רצחו כדי למנוע התרבות.


 

 המיילדות שפרה ופועה

מניעת התרבות, השמדה.

"וירב העם" – התרבה . "ויעצמו מאד" – התחזקו.

השלב הרביעי פס' 22

"כל הבן הילוד היארה תשליכוהו וכל הבת תחיון"

ההוראהשניתנה למיילדות  היא להרוג את התינוקות הזכרים בזמן לידתם.

רצח עם בגלוי

כל העם כולל המלך פרעה

השמדה, רצח עם

אין

 

 

3. מושגים: הגדירו והביאו דוגמה מהחומר הנלמד:

רצף פעלים, מבנה שלושה וארבעה

תשובה:

רצף פעלים– אמצעי ספרותי שיש בו מספר פעלים רב יחסית בקטע קצר. הסופר המקראי מתאר את התרבות בני ישראל ברצף של פעלים (פס' 7) "ובני ישראל פרו" – הולידו בנים ובנות. "וישרצו" – לידה של מספר תינוקות בלידה אחת (כמו שחיות משריצות) "וירבו" – התרבו במספרים. "ויעצמו" – נולדו בריאים וחזקים. "במאד מאד" – בקצב מהיר מאד.

מבנה שלושה וארבעהשלבי שיעבוד בני ישראל במצרים מסודרים במבנה של שלושה וארבעה. מבנה שיש בו ארבעה חלקים. שלושת החלקים הראשונים דומים בצורה ובתוכן והשלב הרביעי שונה אבל הוא המשמעותי והחשוב. בשלב הרביעי בשלבי השיעבוד יש רצח עם גלוי בניגוד לשלושת הראשונים שנעשו בסתר ובהתחכמות. הרביעי הוא בגלוי.

 

הולדת משה: פרק ב 10-1:

 1. סיפור הולדת משה הוא סיפור של סכנות והצלות, הסבירו.

 

 

הסכנה

ההצלה

כל בן הילוד היאורה תשליכוהו

ותצפנהו – החביאה אותו 3 חודשים

ולא יכלה עוד הצפינו – לא יכלה עוד להחביא אותו.

ותיקח לו תיבת גומא – סלסלת קש

סכנה של חדירת מים

ותחמרה בחמר ובזפת – ציפתה מבפנים את הסלסלה

סכנה של טביעה או בע"ח או לקיחה ע"י אדם

ותתצב - אחותו התייצבה מרחוק לשמור עליו

ותרד בת פרעה לרחוץ על היאור

ותחמל עליו – ריחמה עליו.

 

 

בסיפור הולדת משה נתגלה כוחן של הנשים, הסבירו והוכיחו מן הכתוב.

הנשים מצליחות להציל את משה למרות גזירת פרעה.

אמא של משה – הצפינה אותו 3 ירחים ובנתה תיבת גמא.

אחותו של משה – נוהגת בחוכמה רבה כאשר היא מנסה לגרום לבת פרעה להרגיש שהתינוק כבר שלה, ולכן היא משתמשת פעמיים במילה לך וזוהי במטרה  שמשה יינצל.

בת פרעה – לוקחת את משה תחת חסותה ומצליה אותו.

המושג "מדרש שם" – מהי הגדרתו? הביאו דוגמא מן הנלמד.

"כי מן המים משתהו "( פרק ב' פסוק 10) כלומר בת פרעה הוציאה אותו מן המים.

פרשנים מציינים שהשם משה הוא שם מצרי במצרית שם העצם ms= ילד והפועל msy= ללדת

 

 

הסכסוכים בהם מעורב משה ובריחתו למדיין – פרק ב, 11-סוף:

ספרו על שלושת הסכסוכים בהם מעורב משה. אילו תכונות מתגלות אצל משה בכל סכסוך?

הסופר המקראי מציג שלושה אירועים מחיי משה בעזרתם אנחנו לומדים על התכונות של משה.

סכסוך 1 – פס 11-12

הצד החזק: איש מצרי

הצד החלש: איש עברי

תגובת משה: "ויפן כה וכה" – פונה ומסתכל לכל הכיוונים. "ויכא כי אין איש" – רואה שאין איש בסביבה. "ויך את המצרי" – מכה את המצרי עד מוות. "ויטמנהו בחול" – קובר את גופת המצרי בחול.

תכונות משה הבאות כאן לידי ביטוי: טוב לב, חוכמה, הגינות, מנהיגות, ווינריות, חזק, יכול לרצוח, בטחון עצמי, עוזר לזולת, אכפתי.

סכסוך 2 – פס' 13-14

הצד החזק: איש עברי

הצד החלש: איש עברי

תגובת משה: "למה תכה רעך?"

תכונות משה הבאות כאן לידי ביטוי: אמיץ, טוב לב, בטחון עצמי, עוזר לזולת, אכפתי, רודף צדק, נאמן לעצמו, סבלני, זהיר.

סכסוך 3 – פס' 15-17

הצד החזק: הרועים

הצד החלש: בנות יתרו כהן מדיין

תגובת משה: "ויושיען" – הציל את הבנות. "וישקאת צאנן" – השקה.

תכונות משה הבאות כאן לידי ביטוי: ג'נטלמן, עוזר לזולת, עדין, מתחשב, סבלני, סובלני, רודף צדק, מתערב, בטחון עצמי, טוב לב.

מה דעתכם, האם משה מתאים להיות מנהיג?

משה מתאים להיות מנהיג מפני שיש לו את כל התכונות הדרושות להיות מנהיג והם: אמיץ חזק, יכול לרצוח, בטחון עצמי, טוב לב, עוזר לזולת, מתחשב בכולם, אכפתי וזהיר, נאמן, אלים, זהיר.

לפי שלושת הסכסוכים רואים שהוא מתאים להיות מנהיג.

בסכסוך 1 – הוא הפגין בטחון עצמי, אומץ, וחוזק.

בסכסוך 2 – הוא הפגין אכפתיות, עזרה לזולת, סבלני וזהיר.

בסכסוך 3 – הוא הפגין עדינות, סובלני, סבלני, מתחשב, חכם, עוזר לזולת.

מה מצבם של בני ישראל לפי פסוקים 25-23?

בני ישראל קיוו שעם מות המלך המשעבד, תתבטלנה גזרותיו ויבוא הקץ לשיעבוד. אבל לא כך קרה, המלך מת והשעבוד נמשך. התקווה לשינוי לא מתממשת ולכן בני ישראל זועקים לה'.

מהי תגובת ה' למצבם? מה הוא רואה? מה הוא שומע? מה הוא זוכר? מה הוא יודע?

תגובת ה' לזעקתם:

 1. "וישמע ה' את נאקתם" – ה' שומע
 2. "ויזכר ה' את בריתו" – ה' נזכר בבריתות
 3. "וירא ה' את בני ישראל" – ה' מסתכל ובודק שהכל בסדר
 4. "וידע ה'" – ה' יודע מה לעשות בנסיבות הקיימות

 

התגלות ה' למשה ומינויו של משה למנהיג – פרק ג – ד 17:

היכן מתרחשת התגלות ה' למשה ומדוע?

משה רועה את צאן יתרו במדבר. (מהן תכונותיו של משה כרועה צאן ובמה יעזרו לו בהמשך ?רועה צאן נדרש לאחריות, מסירות, נאמנות, שיקול דעת וכושר אירגון. ואלה תכונות הנדרשות גם ממנהיג. כרועה צאן מכיר משה את תנאי המדבר, דבר שיתרום לו בהנהיגו את העם במדבר. לפי המדרש מגלה משה רחמים כלפי הגדי הקטן הבורח מן העדר ומחפש מים. משה מגלה אמפטיה ורחמים כלפי הגדי ונושא אותו על כפיו בחזרה אל העדר. עוד נאמר שנוהג הקב"ה לבחון את מנהיגיו כרועי צאן, אזי יהיו ראויים להנהיג את העם.)

ה' מתגלה למשה בשיח  הסנה. ניתן להסיק מכך שה' נמצא בכל מקום גם בדבר הכי פשוט ועלוב. ניתן לומר שאחת ממידותיו של ה' היא צניעות משום שהוא בוחר להתגלות למשה בסנה ולא בעץ אורן או זית.

חז"ל מזהים את הסנה עם שיח פטל קוצני בעל ענפים דקים ארוכים וסבוכים.

כיצד מתגלה ה' למשה? מדוע?

משה רואה חזיון מוזר- סנה בוער באש והסנה איננו אוכל.

התגלות ה' בסנה נעשית בשלבים ובהדרגתיות.

1. ראיית הסנה הבוער.

2. התקרבות  אל הסנה.

3. שמיעת הקול הקורא בשמו והצו: "של נעליך מעל רגליך.."

4. אלהים מציג את עצמו- אלהי אברהם יצחק ויעקוב-אלהי האבות להדגשתההבטחה והמחוייבות לברית שכרת עמם.

סיבת ההדרגתיות-א. שיתרגל משה למראה ולא יבהל.

                               ב. מפני שעתה היתה תחילת נבואת משה

                                   רצה ה' לחנכו מעט מעט ולהעלותו ממדרגה למדרגה,

                                   עד שיתחזק שכלו.

מטרות ה' בהתגלות בסנה-

הצגת עצמו, אני אלהי אברהם יצחק ויעקב...

הצגת המניעים לעזור לבני ישראל- האל שמע את צעקתם, זוכר את הברית...

הצגת האופן בו יוציא את בני ישראל ממצרים.

הטלת השליחות על משה.

 

 סמליות הסנה-

הסנה מסמל את ישראל.

האש מסמלת את מצריים.

האש המנסה לשרוף את הסנה כמו המצרים המבקשים לכלות את ישראל ואינם

יכולים.

 

מהי תגובתו של משה? הסבירו מדוע הוא נוהג כך.

משה מסרב  לקבל את השליחות, הוא מתווכח עם האלהים וחמש פעמים מביע הסתייגויות וסירובים לקבלת השליחות. ה' משיב לו ומבקש לשכנע אותו, לבסוף כופה עליו את השליחות.משה נוהג כך כי הוא מפחד ולא מאמין בעצמו. הוא גם מגמגם וחושש שלא יקשיבו לו.

 

 

משה מציג טיעונים בהם הוא מסרב לקבל עליו את השליחות. עליכם לדעת להציג ולהסביר כל טיעון. כמו כן, להציג מול טיעוני משה את תשובות ה'.

הוויכוח בין משה לה':
טענהראשונה:
משה פונה אל ה' ואומר לו: "מי אנכי וכי אלך אל פרעה וכי אוציא אתבני ישראל ממצרים" (ג, 11)
משה מרגיש עצמו כאדם קטן ונחות מול התפקיד, הדורשאחריות רבה.
הרעיון: קטנות האדם מול גודל התפקיד
ה' משיב לו: "כי אהיהעמך..." (ג,12)
אתה משה אינך פועל בכוחות עצמך, אני ה' תמיד מלווה אותך ועוזר לךבתפקיד
הרעיון: כוחו של השליח מקורו בשולח
שליח= משה, שולח=ה', השליחות: פניהלפרעה, הוצאת בנ"י ממצרים.
לסיכום טענת משה מתייחסת לעצמו.

טענהשנייה:
טענת משה: "הנה אנכי בא אל בני ישראל ... ואמר לי מה שמו, מה אומרעליהם"
הסבר: לדעת משה, העם ירצה לדעת מה מידותיו של ה', כי זהות ה' קשורהבשמו.
תשובת ה': אהיה אשר אהיה ויאמר כי תאמר לבני ישראל אהיה שלחניאליכם".
רש"י: בתובה זו – "אהיה אשר אהיה" מפרש רש"י כי השם נמצא תמיד וכל צרהעם עמו ישראל.
3 פעמים מופיעה המילה "אהיה" כדי להדגיש שה' בכל שלושתהזמנים נמצא עם עמו.
"
אני שהייתי, ואני הוא עכשיו, ואני הוא לעתידלבוא".
השורש ה.י.ה = להיות נצחי, קיים תמיד.

טענהשלישית:
טענת משה: "והן (הכוונה לעם) לא יאמינו לי ולא ישמעו בקולי כי יאמרלא נראה אליך ה'"
הסבר: משה מפקפק באמון שהעם ייתן בו. מתוך חשש שה' לא נגלהאליו.
תשובת ה': ה' נותן למשה 3 אותות:
1. מטה ↔נחש  (מטה שהופך לנחש ולהיפך)

 1. המטה נבחר משום שהוא מסמל מלכות, כח.
  2. יד בריאה ↔ידמצורעת
  יד בריאה שהופכת למצורעת. מחלת עור קשה, שקשה להיפטר ממנה. להתרפות מצרעת זהו נס.
   3. מיהיאור ↔דם היאור
  מי היאור הפכו לדם כאשר שפכו אותם ליבשה.היאור נחשב למקור הקיום והחיים של המצרים. היאור נחשב לאלאצלם. 

 1. לסיכום: ה' רוצה להראות בעזרת האותות:
  1.
  שליטה בטבע והשפלה של אלוהימצריים.
  2.
  היכולת לשנות את הטבע כרצונו.

  טענה רביעית:
  טענתמשה:"... לא איש דברים אנכי גם מתמול וגם משלשום גם מאז דברך אל עבדך, כי כבד פהוכבד לשון אנכי".
  כוונת הביטוי כבד פה וכבד לשון הוא:
  א. משה מתקשה בדיבור= מגמגם
  ב. אני משה חסר כשרון נאום.
  תשובת ה': " ויאמר ה' אליו מי שם פה לאדםאו מי ישים אילם או חירש או פיקח או עיוור הלא אני ה'"
  הסבר: ה' שואל מספר שאלותרטוריות שהרי התשובה ברורה – הכל נעשה על פי רצון ה'.
  ה' מחליט מי יהיה עיוור, חירש, אילם...
  ה' מוסיף בדברי עידוד ואומר למשה: "ועתה לך ואנכי אהיה עם פיךוהורתיך אשר תדבר."
  לפנינו הרעיון הנלמד כוחו של השליח מקורו בשולך, משה צריךלהאמין כי אינו פועל לבד.

  טענה חמישית:
  דברי משה אל ה': "...שלחנא ביד תשלח"
  הסבר: משה פונה אל ה' ואומר שלח כל מי שתשלח חוץ ממני.
  תגובתה': ה' כעס: "ויתר אף ה' במשה..."
  ה' ממנה עוזר למשה והוא אהרון אשר הרגשתו היא: שמחה לתפקיד שמשה קיבל, אין הוא קנא כלל ושנים יחד יבצעו את התפקידהנכבד.

  מסקנה:אין אדם בתפקיד נכבד ובשליחות ציבורית, אשר מתמנה ע"יה' ויכול להתחמק מהתפקידו.

 

 

 

  

רוצים לקבל את הסיכומים לבגרות ישר לפייסבוק שלכם? עשו לנו לייק: