חדשות האתר

פרוייקט הרחבת אתר הסיכומים 2014 יוצא לדרך, ואנחנו צריכים את העזרה שלכם! לחצו כאן לפרטים

שימו לב שתיקנו כמה סיכומים שהיו חתוכים, תודה לגולשים הנאמנים שהעירו לנו על כך.

סקר

  • באיזה מקצוע הייתם רוצים לראות יותר סיכומים
  •  תנ"ך
  •  אנגלית
  •  ספרות
  •  היסטוריה
  • אנא בחר תשובה

רשימת תפוצה

הצטרף לרשימת התפוצה שלנו!

  • אנא הכנס כתובת EMail תקינה

צורפת בהצלחה לרשימת התפוצה. תודה על שיתוף הפעולה!

חברתי

שמות א'-ב'

סיכום לבגרות
מקצוע: תנ"ך, כיתה: י"א, מאת: אור, פורסם: 15/05/2008
הולכים לסרט? allmovies.co.il מרכז במקום אחד את כל ההקרנות בכל בתי הקולנוע!

תיאור כללי על התהוות המקרא, הסבר על הפרשות וניתוח פרקים א,ב בספר שמות

השלבים בהתהוות צורת המקרא


השפה המקראית היא השפה העברית למעט תקופה קצרה בה דיברו ארמית.


בעבר הכתב המקראי היה כתב עברי קדום (מוצאו מהכתב הכנעני) עד למעבר לכתב עברי מרובעי (הנמצא בשימוש כיום).


בעבר הכתיב היה חסר, כדיי לדייק בקריאה הוסיפו את אותיות א-ה-ו-נ. ועברו לכתיב מלא.


ממצב של צפיפות גדולה הטקס, מילים ללא רווחים, עברי למצב של ריווח בין מילה למילה.


הפרדה בין פסוק לפסוק.


חלוקה ל-54 פרשות במחזור של שנה אחת.


הוספת הניקוד הטברייני (ניקוד תחתון, המוכר לנו היום) לאחר מיזוג בין הניקוד הבבלי


לארץ ישראל (ניקוד עליון).


תוספת לנושא הפרשות


פרשת השבוע נקראת לפי המילה הראשונה הפותחת את הפרשה.


קוראים בתורה בימים שני, חמישי ושבת. ביום שבת עולים לקרוא בתורה כ-7 אנשים לפי הסדר הבא:


כהן => לוי => ישראל, לפי סדר חשיבות עבודתם בבית המקדש.


ביום השבת מוסיפים פרק מספרי הנבואה הנקרא-הפטרה.


ההפטרה הלקוחה מספרי הנבואה דומה ברעיונותיה לרעיונות המובאים בפרשת השבוע,


לדוגמא: ביום הכיפור קוראים הפטרה מתוך ספר יונה שרעיונותיה הבולטים הם:


חזרה בתשובה, מידת הדין, מידת הרחמים ועוד.


הקורא את ההפטרה נקרא מפטיר.


שמות פרק א'


פרק א' מתחלק לשני חלקים מרכזיים:


פס' 1-7 – מבית אב לעם, התרבותם מהתעצמותם של בני ישראל.


פס' 8-22 – פרשת השיעבוד במצריים:


8-10 : הבעיה שעמדה בפני פרעה.


11-22: השלבים לפיתרון הבעיה.


פס' 1-7 – התרבות בני ישראל במצריים..


4 פרטים חשובים


1. יעקוב ובניו יורדים מצרימה בעקבות רעב שמתפתח בארץ ישראל (כנען).


2. משפחתו של יעקוב מונע כ-70 נפש.


3. יוסף וכל בני דורו מתים במצריים.


4. בני ישראל מתרבים באופן שאינו טבעי ולא הגיוני- זהו פרי תכנון האל.


הספר הפעלים:


"פרו": לידה טבעית.


"וישרצו": ריבוי ולדות בכל לידה.


"וירבו": גידול מספרי, מספר של בני ישראל גדל מאוד מאחר וכל התינוקות נשארו בחיים.


"ויעצמו": תינוקות בריאים וחזקים נולדו.


"במאוד מאוד": בני ישראל הגיעו לשיא התרבות.


לפי הפרשנית: נחמה ליבוביץ בפסוק שבע מופיע רצץ פעלים במטרה לתת תחושה של התרבות אדירה


ולא טבעית בקרב בני ישראל.


לפי ראב"ע: בפסוק שבע מופיעה הדרגה כלומר: שרשרת פעלים הדרגתית המתארת את ההתרבות


של בני ישראל בשלבים.


מסקנה: ההתרבות הלא טבעית של בני ישראל היא פרי תכנון האל דבר שהלחיץ והפחיד מאוד את פרעה


וגרם לא להתחכם עם בני ישראל, לרקום נגדם מזימות ולהטיל עליהם כפיתרון את ארבעת הגזירות.


מיפוי פרק א'


פס' 1-7 : בני ישראל מתרבים ומתעצמים באופן לא הגינוי- פרי תכנון האל.


פס' 8-10 : התרבותם של בני ישראל יוצרת חשש בליבו של פרעה.


בעקבות 4 מניעים: 1. מנוע דמוגרפי ( הרכב האוכלוסייה).


2. מניע כלכלי.


3. מניע צבאי.


4. מניע לאומי.


"...הבה נתחכמה לו..." : פרעה רוקם מזימה ומחבל תחבולה כדי להתמודד עם הבעיה שנוצרה עם בני ישראל.


פס' 11-22 : שלבי הפיתרון לבעיה. => 4 הגזירות.


השפעתה על בני ישראל


מטרתה


הגזירה


" וכאשר יענו אותו ין ירבה וכן יפרוץ".


התשה פיזית


עבודת כפייה: עבודה קשה שבמהלכה בנו בני ישראל את ערי המסכנות, פתים ורעמסס על עבדות הכפייה היו ממונים שרי מיסים.


אין תגובה אך יש להסיק כי בני ישראל המשיכו להתרבות מתוך הטלת הגזירה השלישית.


התשה פיזית


עבודת פרך, עבודה קשה מאוד המשברת את הגוף.


"...ואל עשו כאשר דיברו אליהן מלך מצריים..".


"וירב העם ויעצמו מאוד".


השמדה פיזית והתשה רוחנית רגשית.


הוראה למיילדות להרוג את הבנים העבריים


ללא הצלחה.


הוכחה: קיומינו עד עצם היום הזה.


השמדת העם העברי


הוראה לכל העם המצרי להשמיד את הבנים העבריים, ע"י השלכה ליאור.


הגזירות מוטלות על בני ישראל באופן הדרגתי, מהקל אל הכבד.


תוצאות הגזירות: בני ישראל ממשיכים להתעצם ולהתרבות על אף החיים הקשים.


פסוק מפתח: " וכאשר יענו אותם כן ירבה וכן יפרוץ".


הסבר: על אף הדיכוי והניסיון ההשמדה בני ישראל ממשיכים להתרבות.


פרעה אינו מצליח להכניע את עם ישראל מאחר ואין בכוחו של אדם לקלקל תוכנית אלוהית


שמטרתה היא להרבות את זרעו של אברהם כפי שהובטחו לו ב"ברית הין הבתרים".


ערי מסכנות: ערים ששימשו במחסנים לאגירת מזון לשעות מצוקה.


עבודת פרך: עבודה קשה מאוד, עבודה מפרכת.


אובניים: המושב שעליו ישבה היולדת בזמן הלידה.


פרק ב'- משה מינקות לבחרות


פרק ב' מתחלק לשני חלקים: 1. פס' 1-10 לידתו והצלתו של משה.


2. פס' 11-22- המפנה (= שוני) בחיי משה.


חלק ראשון פס' 1-10 לידתו והצלתו של משה


שלוש נשים קשורות להצלת משה: אימו- יוכבת


אחות – מרים


בת פרעה


הסיבה לפעולה


הפעולה שעתה כל דמות


הדמויות


1. אהבה


2. דאגה


3. רחמים


1. מחביאה ומצפינה את הבן


שלושה חודשים.


2. מכינה לו תיבה מגומא.


3. הכניסה את משה לתיבה


והניחה את התיבה ליאור.


האם - יוכבת


1. רגש


2. אהבה


3. רחמים


4. דאגה.


1. משגיחה על התינוק מרחוק


ומחכה לראות מה יקרה.


2. משכנעת את בת פרעה


להביא לה מינקת מן העבריות.


האחות – מרים


1. רחמים.


1. הצלה ואימוץ כבן.


בת פרעה


מסקנות מהטבלה


1. הצלת משה על ידי בת פרעה מלמדת כתכונות אנושיות כמו רחמים ורצון להציל אינן מותנות בהשתייכות לאומית כלומר אין זו אומר שכל המצריים היו רשעים גמורים אלא היו בניהם גם טובי לב ורחמנים כמו


בת פרעה.


2. ערך קדושת החיים מניע את שלוש הנשים להציל את הילד חסר הישע.


3. משה ניצל תודות לתוכנית האלוהית: ה' השגיח על משה "מאחורי הקלעים" בעזרת שלושת הנשים. משה ניצל על מנת שיציל ויושיע את בני ישראל מעבדות במצריים בהמשך הדרך.


פרק ב'- פס'' 11-22 : המפנה בחיי משה


האם משה ראוי למנהיגות?


מן המעשה => נלמד על הדמות.


התכונות הנלמדות מן (הסכסוכים) המעשים


הסכסוכים שמשה היה מעורב בהם.


עומד לצד התלשים, רודף צדק, דן בחומרה את המתאחזרים, אמיץ, מתערב ומסתכן למען אחיו.


(פזיז, קל דעת )


1. מעשה א' : משה מכה למוות איש מצרי שמכה איש


עברי.


עומד לצד החלשים, מנסה להשכין שלום, שופט, רודף צדק.


מעשה ב' : עברי עברי. משה רואה שני עברים ניצים


פונה לרשע ושואל אותו מדוע הוא מכה


את רעהו. הרשע שואל אותו אם הוא


מתכוון להרוג אותו כמו שהרג את המצרי


משה מבין כי נודע הדבר והוא מחליט


לברוח למדיין.


משה מוכן להושיע את המקופחים עוזר גם לחלשים שאינם מבני עמו, רודף צדק באופן שוויוני.


מעשה ג' : גוי רב עם גוי. משה פוגש ליד הבאר את


בנות מדיין שאינן מצליחות להשקות את


צאן אביהן מאחר ורועים מידיינים מרושעים


מגרשים אותן מן הבאר משה קם ומתמודד


עם הרועים.


מסקנות מהטבלה


1. משה מתערב בכל אחד מן הסכסוכים מאחר והוא מגלה תכונה בולטת של רדיפת צדק ועזרה לחלשים


ללא הבדל בין דת מין וצבע.


2. מתוך הטבלה ניתן להסיק שמשה רואי להיות מנהיג העם.


מאחר ויש לו את כל התכונות שנדרשות למנהיג.


יאור: השם המקראי לנער הנילוס,נער מצריים. יוכבת שמה את משה ביאור.


גומא: הוא צמח הגדל בשפע לאורך גדות הנילוס. ממנו אימו של משה הכינה את התיבה.


שרי מיסים: אחראים, מפקחים על עבודת הכפייה.


הפטרה: פירשה קריאה מספרי הנבואה.


מדרש שם: הסבר לשם מסוים שדומה בקרבה לצליל או לשורש או במדרשים או לפי אירוע שקרה או עתיד


לקרות לדוגמא: כאשר בת פרעה משתה את משה מן היאור קראה לו משה על זה שמשה אותו


מן היאור.

 


רוצים לקבל את הסיכומים לבגרות ישר לפייסבוק שלכם? עשו לנו לייק: