חדשות האתר

פרוייקט הרחבת אתר הסיכומים 2014 יוצא לדרך, ואנחנו צריכים את העזרה שלכם! לחצו כאן לפרטים

שימו לב שתיקנו כמה סיכומים שהיו חתוכים, תודה לגולשים הנאמנים שהעירו לנו על כך.

סקר

  • באיזה מקצוע הייתם רוצים לראות יותר סיכומים
  •  תנ"ך
  •  אנגלית
  •  ספרות
  •  היסטוריה
  • אנא בחר תשובה

רשימת תפוצה

הצטרף לרשימת התפוצה שלנו!

  • אנא הכנס כתובת EMail תקינה

צורפת בהצלחה לרשימת התפוצה. תודה על שיתוף הפעולה!

חברתי

עבודה על נתן הנביא

המלצת העורך
מקצוע: תנ"ך, כיתה: י', מאת: אנונימי, פורסם: 27/04/2012
הולכים לסרט? allmovies.co.il מרכז במקום אחד את כל ההקרנות בכל בתי הקולנוע!

עבודה מקיפה בתנ"ך על נתן הנביא

מבוא

 

עבודה זו עוסקת בדמותו של נתן הנביא. בחלקה הראשון של עבודה זו אתייחס לדמותו של נתן הנביא, כפי שהיא עולה בספרים שונים בתנ"ך. עבודה זו כוללת התייחסות לפי ספרים שונים בהם מופיע, פועל או נזכר נתן הנביא תוך התייחסות לפעילותו במקורות אלו. ניתן להוסיף ולומר, כי בעבודה זו מופיע מאמר העוסק בדמותו של נתן וכי אתייחס אליו ואנקוט עמדה לגבי הנאמר בו.

בעבודה זו אשתמש במקורות מידע הנמצאים בהישג ידי פעם ראשונה ואלו הם ה"קונקורדנציה" ו"האנציקלופדיה המקראית", ואולי במקורות נוספים, ע"מ להבין מדוע מופיע נתן בכל אחד מהספרים בהם הוא נזכר.

נתן הנביא, כפי שעולה מפעילותו בספרים שמואל ב', מלכים א' ודברי הימים א' [הספרים העיקריים בהם מופיע הלה] מעורר סימן שאלה גדול בקרב חוקרים רבים ופרשנים רבים לפי השוני בין הסיפורים השונים בכל ספר וספר. יש הטוענים כי נתן הוא לא דמות אחת וכי נתן המופיע במלכים הוא לא אותו נתן המופיע בשמואל. אחרים מפרשים ואומרים כי נתן לא היה נביא אמת, אלא נביא החצר של דוד שכל רצונו היה לרצות את אדונו.

נתן היה מעורב בהחלטת דוד אם לבנות את בית-המקדש (חזון נתן: שמואל ב' ז'; דברי הימים א', י"ז); בפרשת דוד ובת שבע (משל כבשת הרש – שמואל ב' י"ב); ובהמלכת שלמה (מלכים א' א').

בחלק ב' של העבודה, אכין תשחץ ובו הגדרות הקשורות בנתן הנביא ובתקופתו. אוסיף ואומר כי זו היא התנסות ראשונה שלי בהכנת עבודה מסוג זה. אני מקווה ואצליח לעמוד במשימה זו  בהצלחה וכי אצליח לעשות את המיטב.

נתן הנביא

 

מראי מקומות

שמואל ב'– ה 14 ; ז 2-4 ; ז 17 ; י"ב 1 ; י"ב 25 ; כ"ג 36.

מלכים א – א 8 ; א 10 ; א 32 ; ד 5.

זכריה – י"ב 12.

עזרא – ח 16 ; י 39.

דברי הימים א' – ב 36 ; י"ז 1,2,3,15; כ"ט 29.

דברי הימים ב' – כ"ט 25.

נתן הנביא בספר שמואל ב'

נתן הנביא מוזכר מספר רב של פעמים בספר שמואל ב'. בספר זה, מוצג הסיפור על דוד שביקש לבנות את בית המקדש וגילה את מחשבתו לנתן. ה' נגלה אל נתן בלילה וציווהו להורות את דוד שלא ייבנה בית מקדש. עם זאת, הבטיח נתן לדוד שבנו ייבנה את בית המקדש, ושחסדו של ה' לשושלת דוד לא יסור לעולם. בפרק ז' פסוקים 5-7, ניתן לראות את הנימוק האמיתי לדחיית בניין המקדש כשנתן מדבר בשם ה'. מובעת כאן התנגדות לחידוש של העברת ארון הברית מאוהל לבניין של קבע, וההכרעה נדחית לדור אחד.

יתר על כן, נתן מופיע בספר זה גם לאחר מעשה בת שבע. נתן בא לדוד ובפיו תוכחה חריפה למלך על חטאו הכפול: הריגת אוריה ולקיחת אשתו [שמואל ב', י"ב]- דבר שיגרום לו, בעקיפין, להופיע במלכים א'. נתן הנביא ראה בשלילה את מעשה דוד וסיפר לו את משל כבשת הרש. לפי תפיסת המלכות בישראל, על המלך לקיים את החוק והמשפט, והתחייבות זו היא מגופי ברית המלכות שהמלך כורת לפני ה'; ולכן נביא הוא שבא להוכיחו.

נתן הנביא בספר מלכים א'

לקראת סוף ימיו של דוד, כשדוד היה "זקן, בא בימים" (מל"א א 1), החליט בנו אדוניה שהוא כבר רוצה למלוך, והתחיל לחגוג את מלכותו (בלי להודיע לדוד, כמובן). נתן מוזכר במניין האנשים שלא הוזמנו לטקס שערך אדוניה. בתגובה לאלה, בא נתן הנביא אל בת-שבע, אשתו של דוד ואמו של שלמה והודיע לה את הנעשה. כפי שראינו נתן הנביא מופיע בספר שמואל ב' במשל "כבשת הרש", שם הוא מתאר את בת שבע כאישה מסכנה הכואבת את מות בעלה, מנהלה בעצתו ומסכל את נסיון ההתמלכות של אדוניה.

נתן נתפס בעיני דוד כאדם ישר והגון שהזהיר אותו מפני הצפוי להתרחש. לכן ציווה אותו דוד בהמלכת בנו, שלמה [שם א']. נתן היה הדמות הפעילה ביותר בהמלכת שלמה, לצד צדוק הכהן.

ניתן לומר כי נתן מילא את התפקידים אותם ממלא האדם הקרוב לאל באותה תקופה. נתן, כנביא החצר במלכותו של דוד, לצד גד החוזה, היה פעיל בפעולות הקשורות לאל, לנבואה. אך תמך הוא בהמלכתו של שלמה בדרך של איש חצר ערמומי, ולא כנביא המביא דבר ה'.

נתן הנביא בספר דברי הימים

מחבר ספר דברי הימים מזכיר בסוף הספר [סוף דה"א ו דה"ב] את המקורות ששימשו אותו בכתיבת ספר זה. הוא מזכיר את ספרי שמואל הרואה, נתן הנביא וגד החוזה. אלה ספרי זכרונות שנכתבו בידי הנביאים הללו או שמתייחסים לתקופת חייהם. נתן הנביא, כנביא חצר המלך דוד, היה מקורב למלך וכך היה בידו לכתוב את ספרו.

מלבד זאת, מופיע נתן הנביא בספר זה בפרשה המקבילה לשמואל ב' פרק ז' פסוקים 1-17 [ראה נספח 3]. בפרשה זו, נתן היה מעורב בהחלטת דוד אם לבנות את בית-המקדש. במאמר מוסגר אוסיף כי בפרשה זו מוסיף המחבר פרטים ומשמיט או משנה פרטים, וכך ניתן ללמוד על המגמתיות של מחבר ספר דברי הימים.

בספר דברי הימים לא מוזכר משל כבשת הרש של נתן. אם נבחן את מגמתיות מחבר דברי הימים, ניווכח לדעת כי הוא מתעניין בעיקר בכל מה שנוגע לבית המקדש. כמו כן, המחבר מראה נטייה מיוחדת להאריך בתיאור הסגולות הרוחניות הנעלות של דוד ופעולותיו הגדולות והיפות בכינון המלכות, בתכנון בניית בית המקדש ובהכנתו וכיוצא באלה, ולעומת זאת הוא עובר בשתיקה על קורות חייו והרפתקותיו האישיות, שביניהן נכלל סיפור בת שבע הגורר את התערבות נתן. לכן, בהעדר סיפור בת שבע ברור כי תושמט התערבות נתן מן הטקסט. שינוי נוסף בין מל"א לדה"א הוא שבדה"א מצוין שמם של אבי ובנו של נתן ושושלתם ואילו במל"א – לא מוזכר הדבר. הסיבה לכך היא שמחבר דה"א, לפני תחילת סיפור תקופת שאול, דוד ושלמה, שם דגש על שמות אנשים, לפי סדר הדורות, בשימת דגש מיוחדת ליהודה, לוי ובנימין.

נתן הנביא בספר זכריה

נתן הנביא מוזכר בספר זה בפרשה בה ה' שופך את חינו על ירושלים ועורך מספד רב על איש שיֵהרג. מפרשים אחדים ניסו לראות בזה מאורעות שקרו בימי הנביא או לפניו, בסוף ימי מלכות יהודה או בימי הבית השני. המשפחות השונות בירושלים התאספו למספד, אך לא כולן ביחד: כל משפחה התאספה למספד לבד, האנשים לחוד והנשים לחוד. המשפחות המוזכרות הן אלה 

 

 

 

"נתן הנביא בחצרו של דוד מלך" - מן המאמר

שם המאמר: "נתן הנביא בחצרו של דוד מלך".

מחבר: פרופ' יחזקאל קויפמן.

הטענות המרכזיות של מחבר המאמר הן:

א.     נתן הנביא המציא את שבועת דוד לבת שבע כי שלמה ימלוך אחריו.

ב.     נתן לא היה נביא אמת אלא נביא חצר.

במאמר זה, מגמת המחבר היא להציג עמדות שונות של פרשנים שונים בנוגע לקשיים בסיפורי נתן השונים. לטענת אחד הפרשנים, בהתבסס על שמו"ב, י"ב, 25, "וישלח ביד נתן הנביא ויקרא את שמו ידידיה בעבור ה'". כלומר, ה' כבר אז בחר בשלמה, אהב אותו ומינה את נתן עליו. עוד טוען הפרשן, כי רק לאחר מכן ניתנה השבועה ולכן, נתן ידע אותה מלכתחילה ולכן פנה לדוד בפרשת אדוניה. המחבר טוען כי אילו היה נשבע דוד לבת שבע ששלמה ימלוך, לא ייתכן שלא היה נשאר בתנ"ך זכר לדבר הזה. המחבר טוען, בהשפעת פרשנים שונים, כי נתן ניצל את זקנותו וחולשתו של דוד על-מנת להשיג את מבוקשו – מלוכת שלמה. כך הוא מגדיר את "נביא החצר" לא רק כאדם המקבל משכורתו מן החצר, אלא גם כאדם הבודה נבואות מלבו ע"מ לרצות את השליט. עוד הוא אומר, כי נתן מדבר על "אתה נשבעת", אבל אין הוא אומר שיש הבטחה מגבוה לגבי שלמה. נתן, לטענת המחבר, משחק תפקיד כפול. נתן משמש כשר המלך, ואז הרי שכל המנהגים החלים בחצר המלכות חלים גם עליו: משתחווה, אומר: "אדוני המלך" וכד'. לדוגמא: בשמו"ב ז', נתן מייעץ לדוד לבנות בית לה' מחד, ומאידך נתן פועל כנביא החצר ואז הוא מדבר אל דוד בלשון בוטה – לאחר שהלה ייעץ לדוד לבנות בית לה', ה' נגלה אליו בלילה ואמר לו שדוד לא ייבנה בית אלא רק בנו הבא אחריו. לסיכום – המחבר שולל את דמותו הישרה וההגונה של נתן ומנסה לשכנע את הקורא בדמותו של נתן.

מדברים אלה של המחבר השתכנעתי רבות. הלה גרם לי לשנות תפיסתי לגבי נתן הנביא. אך עם זאת עדין יש דברים שאינני מסכים עמו. השתכנעתי שנתן משחק תפקיד כפול ושהוא בדה את השבועה מלבו, אך אינני מאמין כי נתן לא היה נביא אמת. לעניות דעתי, נתן היה נביא אמת ובו בזמן יועצו של דוד. כך, הוא אכן תקשר עם ה' והעביר את מסריו לדוד, אך בדה את סיפור השבועה ע"מ לשכנע את דוד ששלמה צריך להיות המלך הבא. אני חוזר ומדגיש כי אני מסרב להאמין שנתן בדה את כל הנבואות ע"מ לרצות את השליט, אלא רק במל"א א', הוא בדה את סיפור השבועה. 

סיכום

 

בעבודה זו התוודענו לדמותו של נתן הנביא בספרים: שמו"ב, מל"א, דה"א, דה"ב, עזרא וזכריה.כפי שראינו, קשה להגדיר היכן נתן מופיע והיכן איננו מופיע, בגלל הבלבול הגדול בינו לבין נתן, בנו של דוד, ובגלל הקושי במל"א א' – הסתירה בהתנהגות נתן בפרק זה לבין היחס הקודם לו זוכה דוד מנתן בשמו"ב, בפרשת בת שבע ובפרשה בה נתן אוסר על דוד לבנות בית לאלוהים.

לפי דעתי, הצלחתי להתגבר על קושי זה בעזרת האנציקלופדיה המקראית, ספרי הרטום השונים, מאמרו של פרופ' יחזקאל קויפמן ומקורות נוספים. לכן, אני חושב שעבודה זו תרמה לי רבות בהבנה ובלמידה של מספר דברים. מעבר לידע החדש על נתן הנביא, למדתי איך להתמודד עם דמות מסוימת בעזרת מקורות שונים שזו הפעם הראשונה שאני נפגש איתם. ומעבר לכך, זו הפעם הראשונה שקראתי מאמר באורך של מעל 20 עמודים והצלחתי להתמודד איתו.

בתחילת העבודה, היו לי ציפיות רבות. ציפיתי שאצליח להתמודד עם הבנת פעילות הדמות בספרים השונים רק לפי הספרים. כמו כן, ציפיתי שאצליח לקרוא את המאמר ולהבין את כולו ואכן כך היה. אישית, אני לא מסתדר עם מאמרים, אבל הפעם, לאחר שהכנתי את העבודה הייתי מעורה יותר בפעילות הדמות ובהשוואות השונות בין הספרים וכאשר ניגשתי לקרוא את המאמר, הרגשתי חיזוק לדברים שכתבתי בעבודה. ולכן, אני חושב שהצלחתי להתמודד עם משימה זו.

 

 

רוצים לקבל את הסיכומים לבגרות ישר לפייסבוק שלכם? עשו לנו לייק: