חדשות האתר

פרוייקט הרחבת אתר הסיכומים 2014 יוצא לדרך, ואנחנו צריכים את העזרה שלכם! לחצו כאן לפרטים

שימו לב שתיקנו כמה סיכומים שהיו חתוכים, תודה לגולשים הנאמנים שהעירו לנו על כך.

סקר

  • באיזה מקצוע הייתם רוצים לראות יותר סיכומים
  •  תנ"ך
  •  אנגלית
  •  ספרות
  •  היסטוריה
  • אנא בחר תשובה

רשימת תפוצה

הצטרף לרשימת התפוצה שלנו!

  • אנא הכנס כתובת EMail תקינה

צורפת בהצלחה לרשימת התפוצה. תודה על שיתוף הפעולה!

חברתי

מלכים ב' כ"ה

סיכום לבגרות
מקצוע: תנ"ך, כיתה: י"א, מאת: דנה כהן, פורסם: 15/05/2008
הולכים לסרט? allmovies.co.il מרכז במקום אחד את כל ההקרנות בכל בתי הקולנוע!

סיכום על סופה של ממלכת יהודה

מל"ב, כ"ה-סופה של ממלכת יהודה

יהויכין מלך יהודה נכנע למלך בבל, שכבש את ירושלים אך לא החריבה. מלך בבל הגלה
לבבל את יהויכין, בני משפחתו ובני המעמד העליון(גלות יהויכין,597 לפנה"ס).כמו-כן מינה
מלך בבל את מתניה (דודו של יהויכין) למלך על יהודה,ושינה את שמו לצדקיהו(להראות
שילטונו על צדקיהו ויהודה).בתחילה היה צדקיהו נאמן למלך בבל, אך לא התמיד בכך
ומרד(למרות התנגדות חוגים שונים ביהודה וביניהם ירמיהו הנביא).
בעקבות המרד עלה נבוכדנצר השני, מלך בבל, על ירושלים וצר עליה "בחודש העשירי
בעשור לחודש" (עשרה בטבת,יום צום במסורת היהודית,לזכר תחילת המצור על ירושלים).
לצורך המצור בנו הבבלים "דיק" (1)-מגדלים גבוהים לצפייה בנעשה בתוך העיר.
ירושלים נכנעה לבבל בגלל הרעב(קשר של סיבה ותוצאה בין פסוק 3 לפסוק 4).
צדקיהו ברח, וכשדים(חיילים בבלים) רדפו אחריו ותפשו אותו. צדקיהו הובא לריבלה למשפט
בפני מלך בבל,שם שחטו את בניו לנגד עיניו, ואח"כ עיורו אותו (אכזריות,כדי להרתיע עמים
כנועים אחרים מלמרוד),ואז נלקח צדקיהו לגלות בבבל.
כחודש לאחר שהובקעה ירושלים הגיע אליה "נבוזראדן רב טבחים,עבד מלך בבל" (8).
רב טבחים: 1. שר הממונה על הטבחים.
2. שר הממונה על הנידונים למוות.
3. שר הממונה על שומרי המלך.
נבוזראדן נכנס לבית המקדש, בזז אותו ושרף אותו. לזכר שריפת ביהמ"ק נהוג עד היום צום
ב-ט באב (התאריך בו החלו הבבלים לשרוף את ביהמ"ק). אח"כ הרסו הבבלים את העיר
ירושלים,שרפו את הבתים,וניתצו את החומות. כמו-כן הגלו את מרבית אוכלוסיית יהודה
(11),והשאירו מן העניים "לכורמים וליוגבים" (חקלאים), כדי שיספקו מזון לחיילים הבבלים.
(במקבילה בדבהי"ב, ל"ו, 17-מסופר שהבבלים גם ערכו טבח באוכלוסיית ירושלים).

ביזת כלי המקדש (13-17)
עמודי הנחושת (13)- שני עמודי נחושת גדולים שעמדו בבית המקדש.
"המכנות" – בסיסים מנחושת שעליהם עמדו הכיורות.
"ים הנחושת" – מיכל גדול מאד עשוי מנחושת ובו מים רבים לצורך הפולחן.
"השידות" (14) – כלים מנחושת לפסולת מהטקסים והקורבנות.
"היעים" – מגרפות מנחושת לגריפת הדשא מהמזבח.
"המזמרות" – כלי חיתוך מנחושת.
"הכפות" – כפות מנחושת לנתינת הקטורת.
"המחתות" (15) – כלים מזהב או מנחושת שגרפו בהם גחלים מהמזבח.
"מזרקות" – כלים מזהב או נחושת ששמשו לקיבול דם הקורבנות.
"שבכה (רשת) ורימונים" – קישוטים.
נכבדי ירושלים (מוגלים ומוצאים להורג)
שריה כהן הראש (18) – הכהן הגדול בבית המקדש.
שלושת שומרי הסף – פקידים ששמרו על בית המקדש.
"שישים איש מעם הארץ" (19) – אנשים מהמעמד הגבוה ביהודה שהיו מתערבים בזמן
משבר.
דברי הימים ב, ל"ו, 11-16 – מוזכרים חטאי צדקיהו ובני דורו, כסיבה דתית לחורבן בית
ראשון וגלות בבל (כמעט ולא הוזכרו במלכים). זאת משום שדבה"י פועל על פי העקרון של
"גמול אישי" – צדקיהו ובני דורו נענשו על חטאיהם. לעומת זאת לפי מחבר ספר מלכים
הנוקט בשיטת "הגמול הקיבוצי", החורבן והגלות הם עונש על חטאי מנשה ובני דורו, וכל
הדורות האחרים.
גדליהו (22-26)
מלך בבל מינה את גדליהו למושל על שארית הפליטה שנשארה ביהודה, שכן שימש בעבר
כשר בכיר ביהודה, וכן היה פרו- בבלי. הוא עשה את העיר "מצפה" (23) למרכז שלטונו.
גדליהו התחייב לבני עמו כי אם יהיו נאמנים למלך בבל וישלמו לו מס ("ועבדו את מלך בבל",
24), יהיה להם טוב.
גדליה נרצח. לרצח רקע (סיבות) כפול :
1. רקע אישי – ישמעאל, ממנהיגי הרצח, היה מבית דוד, בית המלוכה הישראלי
הנבחר, וחשב שאיש שאינו מזרע המלוכה (גדליהו) לא יכול למשול ביהודה.
2. גדליהו היה פרו- בבלי (דבריו בפסוק 24), ואילו הרוצחים פרו-מצרים ( ברחו למצרים
לאחר הרצח).
לזכר הירצחו של גדליה הוכרז יום צום "צום גדליה" או "צום השביעי" בג' תשרי, שכן לאחר
הרצח ברחה כל שארית הפליטה ולא נשאר יישוב יהודי בארץ.
פסקת הסיום (27-30)
פסקה זו מספרת על שינוי לטובה במעמדו ובמצבו של המלך הגולה יהויכין (מלך בבל שינה
את בגדי כלאו לבגדים טובים וכדומה).
המספר בחר לסיים בכך כדי לסיים את הספר בנימה אופטימית, כדי לתת תקוה לגולי בבל,
שגם מצבם יכול להשתנות לטובה, כמו השינוי לטובה שחל אצל יהויכין.
גם דברי הימים מסיים את הספר מתוך אותה מטרה (לתת תקווה), אך הוא עושה זאת
בעזרת אירוע היסטורי אחר : "הצהרת כורש". מכאן ניתן להבין שספר דבה"י מאוחר למלכים,
שכן מסיים בתיאור אירוע מאוחר יותר.רוצים לקבל את הסיכומים לבגרות ישר לפייסבוק שלכם? עשו לנו לייק: