חדשות האתר

פרוייקט הרחבת אתר הסיכומים 2014 יוצא לדרך, ואנחנו צריכים את העזרה שלכם! לחצו כאן לפרטים

שימו לב שתיקנו כמה סיכומים שהיו חתוכים, תודה לגולשים הנאמנים שהעירו לנו על כך.

סקר

  • באיזה מקצוע הייתם רוצים לראות יותר סיכומים
  •  תנ"ך
  •  אנגלית
  •  ספרות
  •  היסטוריה
  • אנא בחר תשובה

רשימת תפוצה

הצטרף לרשימת התפוצה שלנו!

  • אנא הכנס כתובת EMail תקינה

צורפת בהצלחה לרשימת התפוצה. תודה על שיתוף הפעולה!

חברתי

ספר מלכים פרקים א', ג', ח' וי"א.

סיכום לבגרות
מקצוע: תנ"ך, כיתה: י"א, מאת: אנונימי, פורסם: 15/05/2008
הולכים לסרט? allmovies.co.il מרכז במקום אחד את כל ההקרנות בכל בתי הקולנוע!

סיכום בתנ"ך על ספר מלכים הכולל את פרקים:א', ג', ח' וי"א.

פרק א'

נושא: סוף מלוכת דוד, המלכת שלמה.

דוד זמן ובא בימים, ומוצג כאדם שלא צלול בדעתו. הגיע הזמן להמליך מלך חדש.
אדוניה הוא הבן המכור של דוד, לכן הוא סומך על הבכורה – בזכותה הוא יומלך.
נתן הנביא מבין שהזמן שלו קצר ועליו לדאוג ששלמה יומלך, לכן הוא הולך לבת-שבע ומודיע לה
שאדוניה המליך את עצמו, וכדי לדאוג לכך שהבן שלה יומלך, עליה לבוא איתו לדוד. הם מזכירים
לדוד את הבטחתו ששלמה יומלך. אין לדעת אם הבטחה זו הייתה באמת, או שזאת המצאה של בת-
שבע ונתן.
אדוניה שומע על כך ומנסה למרוד במלוכה, ולכן מזכירים לו מה קרה לאבשלום – רומזים לו על
עתידו (מוות).
לבסוף ממליך דוד את שלמה, לפי שכנראה הבטיח מזמן.


פרק ג'

נושא: נישואי שלמה ובת פרעה, משפט שלמה.

סיפור מלכות שלמה נפתח בהצגת נישואי שלמה לבת פרעה. אלו נישואין פוליטיים/דיפלוטיים, כפי
שהיה נהוג בעבר שקשרים פוליטיים וצבאיים בין מדינות היו מלווים בנישואין בכדי לחזק אותם. מכך
אפשר להבין כי מעמדו הדיפלוטי של שלמה היה גבוה שכן מצריים הייתה מעצמה גדולה באותם
ימים.
פולחן לה' בבמות
מפסוקים 2-3 ניתן להסיק שני רעיונות מקראיים:
תפיסה אלוהית מופשטת – בית המקדש מכיל רק את שמו של ה'. ה' אינו יישות פיזית שניתן לראות
אותה או לחוש בה.
משפט שלמה
בכדי להוכיח את חכת שלמה, מתקיים משפט ששלמה הוא השופט בו.
מגיעות שתי נשים זונות לשלמה, אחת כתובעת ואחת כנתבעת.
הנתבעת מציגה את סיפורה, לדבריה, שתיהן גרות באותו הבית לבד. האישה השניה נרדמה בלילה
על תינוקה, והרגה אותה. לאחר מכן הלכה לתובעת, והחליפה את תינוקה החי בתינוק המת שלה.
הנתבעת אומרת: לא נכון, בני הוא החי ובנך המת.
שלמה מחליט לבתר את התינוק לשני חלקים. אך האם השניה (הנתבעת) חומלת על התינוק ומוכנה
לתת אותו לתובעת, אך התובעת מוכנה לבתר את הילד. מכך מסיק שלמה מי האמא האמיתית ונותן
את התינוק החי לאמא השניה, המוחלת.
ניתן לראות מכך ששלמה מאוד חכם! שתי הנשים חיות לבד, כלומר אין אבא שיודה האם הבן המת
שלו או לא. אין עוד עדים משום ששתיהן גרות לבד. שתי התינוקות נולדו במרווח של כמה ימים לכן
אין אפשרות לשייך את התינוק החי לאמא שלו לפי הגיל.
אך במשפט זה יש רמזים מסויימים. למשל כך שהתובעת מדברת במהירות, בהתרגשות, חוזרת על
מילים מסויימות. וגם איך היא יודעת איך מת התינוק? איך היא יודעת כי האם הנתבעת שכבה על
התינוק? הרי לפי דבריה, אם התינוק החי ישנה.


פרק ח'

נושא: חנוכת המקדש, תפילת שלמה.

בפרק זה מספר הכותב על חסדי ה' לישראל:
1. בחירת עם ישראל והוצאתם ממצרים.
2. בחירת ירושליים כעיר הקודש
3. בחירת בית דוד למלוכה
בפרק זה ישנה מילה מנחה, השורש ש.מ.ר
פסוק כג' – "שומר הברית והחסד לעבדיך"
פסוק כד' - "אשר שמרת לעבדך דוד"
פסוק כה' – "שומר לעבדך..."
"רק אם ישמרו בניך"
בפסוקים 1-11 מתוארת העלאת ארון ה' מעיר דוד למקדש
בפסוקים 12-30 מתוארים דברי שלמה ותפילתו
תפיסת האל
9 - אין בארון רק שני לוחות הברית
10-11 – הענן...כבוד ה'
16 – בית להיות שמי שם
17 – בית לשם ה'
18 – בית לשמי
19 – הבית לשמי
20 – בית לשם ה'
23 – אין כמוך אלוהים בשמים ממעל ועל הארץ מתחת
27 – כי האומנם ישב אלוהים על הארץ הנה השמים ושמי השמים לא יכלכלוך
פס' 13 – הנה בניתי בית זבול (בית מיוחד, בית מלכותי) לך מכון לשבתך.
תפקיד המקדש
פס' 27-28 – אל תפילת עבדך ואל תחינתו...לשמוע...אל התפילה
פס' 30 – ושמעת אל תחינת עבדך ועמך ישראל..וסלחת.
שלמה פותח את פרק זה בתפילה וברכה לה', הוא מציג את בית המקדש כבית תפילה. מקום שבו
יוכל עם ישראל להתפלל לה', והוא ישמע את תפילות העם.
שלמה מציג את בית המקדש במקום תפילה גם לאנשים נוכרים העוברים בארץ ורוצים להתפלל, הם
יתפללו בבית המקדש, ה' ישמע את תפילתם ויעזור להם, זאת כדי שידעו כולם את שמו של ה' עם
ישראל.


פרק י"א

נושאים: חטאי שלמה, חלוקת המלוכה (העונש)

חטאי שלמה
שלמה אוהב נשים רבות, ומתחתן עם הרבה נשים נוכריות. דבר זה אסור ע"י דברי ה', שכן הנשים
ימשכו את דעת הבעל לעבוד אלוהים אחרים.
ה' כועס על שלמה ומודיע לו שיקח ממנו את הממלכה ויתן אותה לאיש אחר, וגם יפצל את המלוכה,
אך לא בימי שלמה – בגלל שמירת האמונים של דוד.
המספר משתמש בהגזמה, ואומר כי לשלמה היו 1000 נשים. משום שדבר זה אינו הגיוני, אנו
מאמינים כי מדובר בהגזמה, כדי להדגיש את החטא של שלמה.
ריבוי נשים הוא כן גם חטא, שכן אסור ע"פ ה' להינשא לנשים רבות.

כיצד מדגיש המספר את החטאים:
* אהב (פעמיים)
* פירוט
* חזרה – החטא
* הגזמה (1000 נשים)
* הדגשת החטא
* הקבלה – השוואה בין דוד לשלמה.
העונש
קריעת הממלכה משלמה (פסוק 11)
* העונש לא יחול בתקופת שלמה (גמול דורות)
* אין קריעה מלאה של הממלכה, יש פילוג – שבטי יהודה ובנימין לצאצאי שלמה.


חלוקת הממלכה
שבטי בנימין ויהודה יהיו בממלכת יהודה, שתומלך ע"י רחבעם. שאר השבטים יהיו במללכת ישראל,
שתומלך ע"י ירובעם.
נבואת אחיה
נותנת לגיטימציה לממלכת ישראל, ולירבעם. המלוכה שלו על תנאי, בניגוד מלוכת דוד שהובטחה לו.
התוכנית והרצון האלוהי כתגובת ה' על חטאי שלמה.
עם זאת מזכיר העורך את ההבטחות לדוד ואת הגבלת תגופת הפילוג.
רוצים לקבל את הסיכומים לבגרות ישר לפייסבוק שלכם? עשו לנו לייק: