חדשות האתר

פרוייקט הרחבת אתר הסיכומים 2014 יוצא לדרך, ואנחנו צריכים את העזרה שלכם! לחצו כאן לפרטים

שימו לב שתיקנו כמה סיכומים שהיו חתוכים, תודה לגולשים הנאמנים שהעירו לנו על כך.

סקר

  • באיזה מקצוע הייתם רוצים לראות יותר סיכומים
  •  תנ"ך
  •  אנגלית
  •  ספרות
  •  היסטוריה
  • אנא בחר תשובה

רשימת תפוצה

הצטרף לרשימת התפוצה שלנו!

  • אנא הכנס כתובת EMail תקינה

צורפת בהצלחה לרשימת התפוצה. תודה על שיתוף הפעולה!

חברתי

ספר מלכים

סיכום לבגרות
מקצוע: תנ"ך, כיתה: י', מאת: ליאור פרוז'ן, פורסם: 15/05/2008
הולכים לסרט? allmovies.co.il מרכז במקום אחד את כל ההקרנות בכל בתי הקולנוע!

סוף כהונת דוד ותחיל כהונת שלמה

מלכים א'- פרק א'
# אדוניה הוא הבכור => מגיע לו להיות המלך.
הכוונה בחזרות על הפועל ידע היא להראות עד כמה דוד זקן- בעברו הוא היה רודף
נשים וכעת הוא לא שכב עם אבישג שהיתה יפה מאוד. הוא גם לא ידע מה קורה
במשפחתו שאדוניה רוצה להמשיך למלוך במקומו.

#הופעתו של הפועל בפס' 5 באה בזמן עתיד מפיו של הסופר, ובשאר הפס' מופיע
בזמן הווה מפיהם של נתן ובת שבע. בשימוש בזמן זה טוענים הדוברים שאדוניה
המליך את עצמו. מתוך עיון בפס' ניתן לראות כי לא היה טקס המלכה, וגם
הקריאה "יחי המלך" (פס' 25) לא נאמרה.נתן רוצה לגרום לתגובה מידית של דוד,
רוצה להבטיח את המלכת שלמה, מפחד שדוד ימות, ואז אדוניה ימשיך למלוך.

אדוניה נבהל ופחוד מפני שלמה ולכן הוא הולך ואוחז בקרנות המזבח כדי שלא
יהרוג אותו.

המבשר בדרך כלל הוא אדם טוב ומפורסם. התפיסה היא שהבשורה תיהיה טובה.
לבישור בשורה רעה לא ייבחר אדם שרוצים בטובתו. בניגוד למצופה, יהונתן
מבשר לאדוניה בשורה רעה.
"אבל דוד המלך המליך את שלמה"- בניגוד למה שציפית.
"וגם"- ככל שיונתן מתקדם, הבשורה יותר רעה.
שלמה לכאורה השלים עם אדוניה אבל מזהיר אותו. בסוף הפרק מוצג דוד כדמות
צלולה לגמרי בניגוד לדמותו בתחילת הפרק, על מנת להבהיר ששלמה הוא המלך
הלגיטימי שנבחר לא ברגעי חוסר צלילות, אלא שדוד ידע מה הוא עשה.

פרק ג'
תוכן פס' 1-5:
# שלמה נשא את בת פרעה
#שלמה עדיין לא בנה את ארמונו.
# שלמה עדיין לא בנה את בית המקדש, לא ביצר את ירושלים.
# שלמה נאמן לה'.
# רק העם מזבחים בבמות (2 פעמים)

# פיזור פולחן- כל אדם בכל מקום יכול להקים מזבח, במה ולהקריב קורבנות.
# 600-650 – ריכוז פוחלן. אפשר לעבוד את ה' (קורבנות מתנות) רק במקום אחד
שמזוהה בדרך כלל עם ירושלים.

# רק העם מזבחים בבמות- שלמה לא מיהר לבנות את בית המקדש.
# מלכי מיצרים לא נהגו לתת את בנותיהםלאישה למלכים אחרים. בנוסף, שלמה
קיבל נדוניה (העיר גזר). נישואים אלה מראים את מעמדו החזק של שלמה, משום
שמצרים היתה מעצמה חזקה מאוד במזרח הקדום.

# רק העם מזבחים בבמות- תפיסה של תקופת חיזקיהו, סופר ועורך שערך יותר
מאוחר.
# במות חשובות: גבעון, אוהל מועד.
# בספר דברים המילה ירושלים אינה מוזכרת כלל כי על התורה נכתבה ע"י משה
לפי המסורת, עלכן עורך הספר "מסתיר" עובדה זו שהספר נכתב מאורח יותר
(לקראת סוף מלכות יהודה).

900 לפנה"ס- מלכות שלמה.
600 לפנה"ס- ספר דברים.
586 לפנה"ס- נפילת ממלכת יהודה.

המעמד הפוליטי של שלמה איתן (בגלל הנישואים).
בניה: מקדש, ארמון, חומת ירושלים.
דתית: במות מזבחות, פיזור הפולחן.

"רק העם מזבחים בבמות"- רק= אבל
העורך אינו מתייחס לעבודה בבמות בצורה חיובית, אך מתייחס אליה בסלחנות,
"כי לא נבנה בית לשם ה'"

5-15 חלום שלמה: התגלות ה' לשלמה
בקשת שלמה- חכמה למען הקמת חברה מוסרית וצודקת-> משפט.
ה' נענה ומוסיף אושר וכבוד וגם אריכות ימים בתנאי ששלמה יקיים את הברית
עם ה' -> את החוקים.
הבקשה פותחת בהזכרת חסדים:
הבטחת שושלת לדוד
מימוש ההבטחה- המלכת שלמה
דברי הצטנעות של שלמה

מסגרת: המילה חלום מופיעה בהתחלה ובסוף.
שאל (ביקש)- מילה מנחה בפרק.
# לשים לב- למבנה הבקשה פס' 6-9
שאל עד יען.
יען- חיובי ושלילה, גם מילה מנחה.

16- 28: המשפט שלמה
נבחרו נשים זונות כי:
א. להראות ששלמה שופט בן כל שכבות העם
ב. אין עוד עדים- משפט קשה.
ג. נשים לא אמינות
=> משפט שקשה לשפוט בו.

טענות התובעת (אישה א'):
נשבעתי "בי אדוני".
אומרת שהאישה ה-2 נרדמה על בנה וחנקה אותו ואז באה ולקחה את שלה בזמן
שישנה=> כיצד היא ידעה שהאישה ה-1 נרדמה על תינוקה? אין עוד עדים.
הדגשת המילה "בבוקר": א. מתוך לחץ, התרגשות.
ב. שמה לב שמשהו בעדותה לא מסתדר.
עדותה מאוד מסודרת ולמרות זאת ישנה בעיה בעדותה.

פרק ח'
הפסוקים הראשונים מתארים את העלאת הארון לבית המקדש.
הזמן הוא חודש תשרי. ההנהגה כללה את נשיאי האבות, ראשי המטות, זקני
ישראל.
שלמה מארגן מערכת חדשה משלו, מדינית וחברתית. אך כאן הוא משתמש
בהנהגה הישנה על מנת להראות המשכיות.
פס' 9-
ע"פ פס' 9 יש בארון לוחות מ"חורב"- הר סיני. הפסוק בא להדגיש שמלבד הלוחות
אין בארון דבר. ה' לא בתוך הארון.
בקודש הקודשים יש עשן- סימן להמצאות האל במקום.

פס' 12- האל נמצא בכל מקום- תפיסה מופשטת.
בית מפואר כדי שתשכון- תפיסה גשמית.
ע"פ ספר דברים- בית לשם האל (שהוא לא שוכן בו), יש ניגוד :
מצד אחד בית לשם ה', ומצד שני בית שה' שוכן בו.

12-21: ברכת שלמה
3 הבחירות של ה':
1.הוצאת העם ממצרים- בחירת העם.
2. החירת ירושלים לבנות בה את בית המקדש.
3. בחירת בית דוד למלך.

הסופר המקראי מזכיר את 3 הבחירות כדי לבסס את ירושלים- האל בחר את
ירושלים, ולא דוד.

מילה מנחה- בית לשם ה'
הצורך בבית הוא לעם. יותר מאשר לה' נבנה הבית למען העם, למען האדם-
להתפלל. מודגש ההבדל בין תפיסה אלילית (בבית המקדש נמצא האל) לבין
תפיסה מופשטת (הבית לכבוד האל).

פס' 22-30: תפילת שלמה
פתיחת התפילה: הילול האל- שומר הברית והחסד, אין כמוך אלוהים, העולם
הולך בכל ליבו אחרי אלוהים (לא תמיד נכון).
תפילה1: תפילה לקיום השושלת=> התנאי שילכו אחריו לא זכר בהבטחה לדוד,
על כן הששולת נשמרת, למרות שהם (בני דוד) לא הולכים אחר ה'.
תפילה2: שבית המקדש ימלא את מקומו כמקום תפילה, שה' יענה לתפילות.

פרק י"א
עוסק בסוף שלטונו של שלמה.
מולך- אל שהקריבו לו קורבנות אדם.
ה' התגלה לשלמה 2 פעמים, אל שלמה לא היה שלם עם האל כמו דוד (הוא נשא
הרבה נשים נוכריות).
החטא הוא- עבודת אלילים, ונשיאת הרבה נשים.
העונש הוא- ה' יקח את הממלכה ויתן אותה למישהו אחר.אבל לא בימי שלמה,
בגלל דוד (דחיית מימוש העונש). הוא יפלג את הממלכה (אבל יתן לבן שלמה חלק
קטן).
בדרך כלל המלך מעל החוק, אבל אצל בני ישראל המצב שונה.

פס' 14- עד סוף הפרק: תחילתו של מימוש העונש, הסיבות לפילוג מתחילות לצוץ.
תקופת שלמה מיוצגת כתקופה אידאלית, של שלום, שגשוג, מלך חדש ומצליח.
שטן= אויב=> אדומי, מלך אדום => הדד.
רוצים לקבל את הסיכומים לבגרות ישר לפייסבוק שלכם? עשו לנו לייק: