חדשות האתר

פרוייקט הרחבת אתר הסיכומים 2014 יוצא לדרך, ואנחנו צריכים את העזרה שלכם! לחצו כאן לפרטים

שימו לב שתיקנו כמה סיכומים שהיו חתוכים, תודה לגולשים הנאמנים שהעירו לנו על כך.

סקר

  • באיזה מקצוע הייתם רוצים לראות יותר סיכומים
  •  תנ"ך
  •  אנגלית
  •  ספרות
  •  היסטוריה
  • אנא בחר תשובה

רשימת תפוצה

הצטרף לרשימת התפוצה שלנו!

  • אנא הכנס כתובת EMail תקינה

צורפת בהצלחה לרשימת התפוצה. תודה על שיתוף הפעולה!

חברתי

מלכים ב' כ"ג

סיכום לבגרות
מקצוע: תנ"ך, כיתה: י"א, מאת: דנה כהן, פורסם: 15/05/2008
הולכים לסרט? allmovies.co.il מרכז במקום אחד את כל ההקרנות בכל בתי הקולנוע!

סיכום על הרפורמה הדתית של יאשיהו

מלכים ב, כ"ג:
יאשיהו מלך 31 שנים בירושלים-639 עד 609 לפנה"ס.
בשנה ה-18 למלכותו עשה בדק בבית המקדש. תוך כדי העבודה בחיזוק בית המקדש
מצא חלקיהו הכהן את ספר התורה שאבד או נגנז מימי מנשה. כשהבין יאשיהו שלא
מקיימים ביהודה את הכתוב בספר תורה זה פנה לחולדה הנביאה (ע"י משלחת שרים),
כדי שתבקש את רחמי ה' על ממלכתו. חולדה ניבאה פורענות על יהודה בשל חטאי
האלילות. לכן ביצע יאשיהו טיהור הארץ מעבודה זרה,וכריתת ברית בין העם
לה'(דבה"י- יאשיהו טיהר הארץ מעבודה זרה לפני שנמצא ספר התורה במקדש).
כריתת הברית(1-3)
על-פי צו המלך נאספו נציגי כל העם בחצרות בית ה' ושם קרא המלך באוזניהם את ספר
הברית שנמצא בבית ה', בברית זו העם התחייב לקיים את חוקי ספר הברית הנחשבים
לתנאי ה'. יאשיהו שימש בברית צד שלישי (מל"ב,י"א,17-19).הברית-חידוש הקשר
ההיסטורי של ברית סיני.
ספר הברית –מכונה גם ספר התורה (מל"ב,כ"ב,8,11),ומיוחס למשה (דבהי"ב,ל"ד,14;
ל"ה,12).
1.חמשת חומשי תורה שכתב משה וציווה להניח ליד ארון העדות (דברים,ל"א,24-26
).
2.לפי חקר המקרא: חלק ניכר מספר דברים שהחל להתגבש בימי חזקיהו,ואח"כ אבד או
נגנז בביהמ"ק גובש סופית בימי יאשיהו.
הוכחות:
א.נושא ריכוז הפולחן.
ב.כריתת הברית המחודשת מכוונת לברית הנזכרת בדברים כ"ז.
ג.יאשיהו היה המלך היחיד שמסופר עליו כי ביער את פולחן צבא השמים,וספר דברים
הוא הספר היחיד בו נזכר פולחן זהושיש לבערו (דברים,ד,19; י"ז,3).
ד.בספר הברית ובדברים כתובים איומים וקללות שכללו עונש של גלות וחורבן
(מל"ב,כ"ב,16; דבהי"ב,ל"ד,24).
ה. ספר דברים כתוב כחוזה בין מלך ריבון למלך כנוע,בדומה לחוזים האשוריים(מאות
8,7 לפנה"ס),כלומר תקופת חזקיהו ויאשיהו.
ו. חזקיהו ויאשיהו חוגגים את הפסח בביהמ"ק,וספר דברים הוא הספר היחיד מספרי
התורה המצווה לחגוג הפסח במקום בו יבחר ה'.
מציאת ספר התורה גררה כריתת ברית ועריכת הפסח, אך אלה לא חידושים של יאשיהו.
חידוש הברית נעשה תמיד אחרי ירידה דתית, הפרת הברית.
הרפורמה הפולחנית של יאשיהו (4-20),(דבהי"ב,ל"ד,3-8)
טיהור פולחן- ביעור העבודה הזרה מיהודה,וביעור היסודות האליליים מהפולחן.
ריכוז הפולחן- הריסת הבמות בהן עבדו את ה' ביהודה וריכוז עבודת ה' במקום
בביהמ"ק.

השוואה לספר דברי הימים:
חידושו העיקרי של ספר דבה"י הוא בעריכת דברי יאשיהו על דרך ההשתלשלות
ההיסטורית מהשנה ה-8 למלכותו, תוך שהוא מפרש את מעשי יאשיהו בשנים שקדמו
למציאת ספר התורה.
1. בדברי הימים הרפורמה הפולחנית אינה מתוארת באריכות ובפירוט כמו בספר
מלכים.
2. דבה"י- תחילת הרפורמה בשנה ה-12 למלכות יאשיהו, בשנה ה-18 חוזקו בדקי
הבית ואז נמצא ספר התורה בבית המקדש. קריאתו וחידוש הברית. במלכים-
קריאת תוכנו של ספר התורה שנמצא בבית המקדש, כריתת הברית. הסדר
בדבה"י הוא כנראה הנכון כי לפני כריתת הברית היה צורך ברפורמה.
3. דבה"י- הרפורמה נעשתה גם בנחלות שמעון (דרום ליהודה) ונפתלי (צפון
ליהודה). לא הוזכר במלכים.
4. דבה"י- הגורם לרפורמה- נאמנותו של יאשיהו לה' עוד מנערותו. במלכים-
הגורם העיקרי לביצוע הרפורמה תוכנו של ספר התורה שנמצא במקדש.
5. דבה"יב, ל"ה, 22- רומז לגנות את יאשיהו שלא נועץ בנביא לפני שהחליט
להלחם במצרים. פציעתו בקרב נתפסת ככפרה על חטא זה.
הרפורמה הפולחנית כוללת:
א. טיהור בית המקדש מהפולחן האלילי (4-7).
ב. ביטול הבמות ביהודה ופסילת כוהניהן (8-9).
ג. טיהור י-ם וסביבתה מעבודה זרה (10-14).
ד. ביעור העבודה הזרה מבית אל ומשומרון (15-20).
חגיגת הפסח בי-ם (21-23; דבה"יב, ל"ה 1-19). המטרות:
1. לאחד את כל העם סביב בית המקדש ואת המלוכה.
2. לקיים את דברי ספר הברית המצווה על חגיגת הפסח במקום הנבחר ע"י ה'.
3. הפגנת עצמאותה של הממלכה ושחרורה מעול אשור שהיתה בתהליך של
שקיעה.
דברי הערכה חיוביים על יאשיהו- בפסוק 24 ישנו תיאור נוסף של בעור עבודה
זרה, המתייחסת לעבודה זרה של יחידים ובה משולבים מנהגי פולחן אליליים עם
פולחן ה'. (בעור העבודה הזרה בפסוקים 4-20 מתייחס לעבודה זרה פומבית
והמונית).
למרות הרפורמה וההערכה החיובית ליאשיהו, עונש ההגליה והחורבן לא התבטל,
שכן תפיסתו של מחבר ספר מלכים את תורת הגמול היא: "גמול קיבוצי": "על כל
הכעסים אשר הכעיסו מנשה".
מות יאשיהו במגידו (29-30; דבה"יב, ל"ה, 20-24). פרעה נכה מלך מצרים היה
בעל בריתה של אשור ויצא למסע מלחמה בבבל כדי לעזור לצבא האשורי (אשור
בנפילה, ואת התרופפות שלטונה מבקש פרעה לנצל להגדלת כוחה של מצרים).
יאשיהו חסם דרכו של הצבא המצרי ליד מגידו. פרעה לא רצה להלחם ביאשיהו,
ואף הודיעו על כך (דבה"י, פס' 21). במלכים לא מוזכר המו"מ בין פרעה ליאשיהו.
יאשיהו חשש משעבוד למצרים אם אשור תגבר על בבל, או שהיה לו חוזה עם מלך
בבל. הוא התעקש, נפצע כבר בתחילת הקרב, פונה לי-ם ושם מת (לפי גירסת
מלכים יאשיהו מת במגידו)- 609 לפנה"ס.
כל מלכי מצרים במקרא בתואר "פרעה". במצרית: פר- עה= בית גדול, ורק מספר
מצומצם ביניהם כמו פרעה נכה, הוזכרו גם בשמם הפרטי.
יהואחז ויהויקים בני יאשיהו (30-36)
" עם הארץ" – בני המעמד הגבוה ביהודה שהיו מתערבים בשעת חרום. המליכו את
יהואחז (הבן הקטן), כיון שמדיניותו היתה דומה להשקפתם: מדיניות אנטי מצרית
(כמו של יאשיהו). יהואחז עשה הרע בעיני ה'. מלך 3 חודשים. פרעה שהיתה לו
שליטה בישראל קרא אליו את יהואחז, אסר אותו, הגלה אותו והטיל קנס על יהודה.
כ"כ המליך על יהודה את אליקים שהיה פרו מצרי ושינה שמו ליהויקים- כדי
להראות את שליטתו עליו. יהויקים נאלץ לנגוס- לקחת בכח מהעם את הקנס שהטיל
פרעה.
פסוק 35- עם הארץ= כל העם, תושבי ממלכת יהודה.
רוצים לקבל את הסיכומים לבגרות ישר לפייסבוק שלכם? עשו לנו לייק: