חדשות האתר

פרוייקט הרחבת אתר הסיכומים 2014 יוצא לדרך, ואנחנו צריכים את העזרה שלכם! לחצו כאן לפרטים

שימו לב שתיקנו כמה סיכומים שהיו חתוכים, תודה לגולשים הנאמנים שהעירו לנו על כך.

סקר

  • באיזה מקצוע הייתם רוצים לראות יותר סיכומים
  •  תנ"ך
  •  אנגלית
  •  ספרות
  •  היסטוריה
  • אנא בחר תשובה

רשימת תפוצה

הצטרף לרשימת התפוצה שלנו!

  • אנא הכנס כתובת EMail תקינה

צורפת בהצלחה לרשימת התפוצה. תודה על שיתוף הפעולה!

חברתי

יהודי הולנד

מקצוע: היסטוריה, כיתה: ח', מאת: חן, פורסם: 15/05/2008
הולכים לסרט? allmovies.co.il מרכז במקום אחד את כל ההקרנות בכל בתי הקולנוע!

סיכום על יהודי הולנד בין המאה ה-16 עד המאה ה-20

יהודי הולנד
המאה ה-16- 17: בסוף
המאה השש עשרה ובתחילת המאה ה-שבע עשרה היגרו יהודים פורטוגזים- אנוסים כולם,ומחונכים
בדת הקתולית -מבלגיה ומפורטוגל להולנד. הולנד נמצאה אז בעיצומה של מלחמתה- מלחמה בת
שמונים שנה עם ספרד למלחמה קראו מלחמת השחרור, והאנוסים, שהיו סוחרים ותיקים בעלי קשרי
מסחר עם המזרח והמערב. מהר מאוד נגלתה זהותם האמיתי של האנוסים-או שהם זיהו את עצמם-
וקיבלו רשות לשבת באמשטרדם. ליהודים שחיו במצוקה כספית ופוליטית באשכנז ובפולין הייתה
אמשטרדם מעין נופש ואפתעה וליהודי טורקיה ואפריקה נעשית היא מרכז, ששם אפשר היה למצוא
תמיכה כספית וקרנות להדפסת ספרים ולהחזקת ישיבות. אמנם הקהילה האשכנזית הגדולה לא הגיעה
לעושר ולקרנות כמו חברתה הספרדית, אבל בין הקהילות האשכנזית הייתה נחשבת לעשירה ולמקום
מבטחים, ששם יכלו היהודים להסתובב ולחיות ללא כל פחד ואימה ואפילו בתוך הרגשה מסוימת,
כיאילו נמצאו בתוך עיר יהודית ממש,ולכן קראו לה "ירושלים הקטנה". המאה ה-18: עם כיבוש הולנד
על-ידי הצרפתים בסוף המאה השמונה עשרה חל שינוי. המצב הכלכלי נהיה גרוע בכלל המלחמות
באירופה, ולעומת זאת הרוחות הצרפתיות ויהדות אמסטרדם שוויון זכויות,אחווה ואינטגרציה בתוך
החיים הרוחניים והכלכליים ההולנדיים. היהודים שהיו עד עכשיו מעין "אומה מיוחדת" בקרב העם
ההולנדי, הועמדו בפני כניסה ולעולם המודרני וחלק מסוים של העם ההולנדי ראה בכך גם צורך כפתח
להתבוללות ולטמיעה. אבל הקהילה היהודית(ברובה)-על עשיריה ועל הפרוליטריון שבה לא חפצו ב-
"זכות" שעמדו להעניק להם. המאה ה-19: המצב הפוליטי החדש שנוצר במאה התשע עשרה גרם לכך,
שאמסטרדם הפסיקה לאט לאט להיות מרכז ליהדות אירופה. הקשרים התחילו מתמעטים ומתרופפים.
יהדות אמסטרדם נעשתה סגורה ומבודדת יותר ויותר בגלל הדת שלה. אדולף היטלר תכנן את כל
השמדת היהודים בשעתו בכלא. השואה היא כינוי שניתן לרצח-העם("ג'נוסייד"), והניסיון לרצוח את כל
בני העם היהודי, שביצעו הנאצים במהלך השואה. השואה היא תקופת המלחמה השניה. נרצחו בשואה
גם בני קבוצות אחרות שנחשבו ל"נחותות" כך החליטו הנאצים. אלה שנחשבו ל "נחותים" היו: צוענים,
בני מיעוטים אתניים שונים, הומוסקסואלים, לסביות, עצירים פוליטיים, נכים וחולים. השמדת קבוצות
שנחשבו ל"נחותים" הייתה שיטתית ועקבית פחות. לא ידוע מספר מדויק על הקורבנות היהודים בשואה,
אך אומרים ששישה מיליונים יהודים נהרגו / נרצחו. משערים שמספר הקורבנות ה"נחותים" עומד על
אחד עשר מיליון. מתחילה תקופת השואה כבר ב- 1933, אז עלה אדולף היטלר לשלטון בגרמניה, אז
החלו הרדיפות אחרי היהודים. השואה התרחשה בכל מקום שהכיבוש הנאצי הגיע. מטרת היטלר
להשמיד כל יהודי גבר, אישה וטף מפני שחשב שהם עם "נחות"(מי שלא מגזע הארי לא נחשב לבעל
מעמד). בתחילת השואה הרצח נעשה ע"י ירי לבורות בידי הצבא הגרמני, אך לאחר מכן הוקם הגטאות,
מחנות עבודה ומחנות השמדה. במחנות ההשמדה הנאצים גילחו לכולם את השיער והפשיטו כל בן- אדם
והכניסו את כולם בקבוצות גדולות לתוך מקלחות גזים. הגטאות: הגטאות שהוקמו ע"י הנאצים בפולין,
בברית המועצות וארצות הבלטיות, נועדו לבודד את היהודים האוכלוסייה הלא יהודית. הראשונים שהיו
כלואים בגטאות היו יהודי פולין בשנים 1941-1939. אחוזי המוות בגטאות היו כה רבים עד שבגטו
ורשה נאספו למעלה מ-43,000 נפשות, עשרה אחוז מן האוכלוסייה שהייתה בבורשה. הגרמנים
(הנאצים) עסקו ב "טיהור שטים מיהודים" הנאצים אספו מאות יהודים בגטאות, וניצלו את כוח עבודתם
עד שלא יכלו יותר. מחנות עבודה: בשנת 1940 חלה שינוי במדיניות, ניצול כוח העבודה של היהודים:
עשרות אלפי יהודים נאלצו להיפרד ממשפחותיהם ונשלחו למחנות העבודה. העובדים הועסקו ב:
בסלילת כבישים, בבניית גשרים, ומפעלי תעשייה. תנאי העבודה, המגורים והתזונה היו קשים מאוד. -
1939: - 14 במאי - כניעת צבא הולנד.
1941: - 10 בינואר - רישום כל היהודים בהולנד. - 13 בפברואר - ישיבה ראשונה של ה"יוּדְסֶה רַאט"
באמסטרדם. - 22 בפברואר - גירוש 389 גברים יהודים מאמסטרדם למחנה בוכנוואלד. - 25 בפברואר
- שביתה כללית באמסטרדם נגד שלטונות הכיבוש. 1942: - 14 בינואר - תחילת ריכוזם של יהודים
הולנדים באמסטרדם. - 29 באפריל - חובת ענידת אות קלון בצבע צהוב על יהודי הולנד. - 11 ביוני -
הוראה ממשרדו של אייכמן להתחיל בתוך כמה שבועות בשילוח יהודים מצרפת, ומהולנד למחנות
המזרח. - 14 ביולי - תחילתם של גירושים שיטתיים של יהודי הולנד למחנה וסטרבורק. אנה פרנק:
אנליס מריה ("אנה") פרנק (12 ביוני 1929 - מרץ 1945), נערה יהודיה, שהיומן שחיברה, בו תיעדה
את התקופה בה הסתתרה יחד עם משפחתה במחבוא בבית ידידיהם מאימת רדיפות הנאצים, היה לאחד
התיעודים המעמיקים ביותר של חיי היהודים בתקופת השואה, והודפס כספר שזכה לפופולריות רבה.
לאחר שהוסגרה ונתפסה על-ידי הנאצים, נשלחה למחנה הריכוז ברגן-בלזן, שם מתה. המחבוא:
בחודשים הראשונים של שנת 1942 הפך הבית האחורי שלא היה עד אז בשימוש למקום מסתור
למשפחת פרנק. הכניסה למחבוא הוסתרה מאחורי ארון ספרים מסתובב על ציר. החלונות נצבעו
והואפלו וכך נעלם הבית האחורי מען זר. חלונות הצד האחורי של הבית הואפלו כמו כל חלונות
אמסטרדם באמצעות לוחות שחורים. הדבר נעשה בפקודת הגרמנים כדי להכביד על מטוסי צבאות
בעלות הברית למצוא דרכם בלילות, והקטין כמובן גם את סיכויי ההתגלות של המסתתרים בבית
האחורי. מלחמת השחרור-הולנד הוקמה כאיחוד שבעת המחוזות ב-1581, במהלך מלחמת שמונים
השנה (1568 - 1648 מלחמת השחרור), אז הייתה תחת שלטונו של קרל החמישי, רק עם סיום
המלחמה הכיר בה פליפה השני (בנו ויורשו של קרל החמישי) כישות מדינית עצמאית. המדינה החדשה
הלכה והתפתחה במאה ה-17 למעצמת סחר ימית, הקימה קולוניות וקיימה קשרי מסחר עם מושבות
בכל רחבי תבל. תקופה זו נזכרת עד היום כתור הזהב של הולנד. האנוסים-הקתולים נהפכו במרוצת
הזמן ליהודים שלמים מושרשים ביהדות וגם בהשכלה כללית. שפתם הייתה פורטוגזית או ספרדית, אבל
הם דיברו גם הולנדית. במשך הזמן ואף על פי שחיו חיים סגורים למדי ושמרו על ייחוסם, היו להם
קשרים הדוקים(חזקים) למדי עם החברה הנוצרית. המצב הכלכלי של רובם היה מבוסס למדי והקהילה
הייתה נחשבת לקהילה עשירה, ועושר זה נשתמר עד לסוף המאה ה-18 והקרנות שנשארו עד היום
בידי הקהילה הזאת מעידים על עושר זה ועל מצבו הכלכלי האיתן של הגרעין בקהילה זו, בעבר.


רוצים לקבל את הסיכומים לבגרות ישר לפייסבוק שלכם? עשו לנו לייק: