חדשות האתר

פרוייקט הרחבת אתר הסיכומים 2014 יוצא לדרך, ואנחנו צריכים את העזרה שלכם! לחצו כאן לפרטים

שימו לב שתיקנו כמה סיכומים שהיו חתוכים, תודה לגולשים הנאמנים שהעירו לנו על כך.

סקר

  • באיזה מקצוע הייתם רוצים לראות יותר סיכומים
  •  תנ"ך
  •  אנגלית
  •  ספרות
  •  היסטוריה
  • אנא בחר תשובה

רשימת תפוצה

הצטרף לרשימת התפוצה שלנו!

  • אנא הכנס כתובת EMail תקינה

צורפת בהצלחה לרשימת התפוצה. תודה על שיתוף הפעולה!

חברתי

ספר חגי

סיכום לבגרות
מקצוע: תנ"ך, כיתה: י"א, מאת: דנה כהן, פורסם: 15/05/2008
הולכים לסרט? allmovies.co.il מרכז במקום אחד את כל ההקרנות בכל בתי הקולנוע!

ניתוח פרקים ראשונים מספר חגי כהכנה לבגרות

ספר חגי

פרק א
זמן הנבואה: "בשנת שתים לדריוש".
הרקע: בעקבות הצהרת כורש, מלך פרס(538 לפנה"ס), חזרו ראשוני גולי בבל
לארץ.בראשם עמדו שני מנהיגים: יהושע בן יהוצדק הכהן הגדול"- המנהיג
הדתי, וזרובבל בן שאלתיאל פחת יהודה- המנהיג המדיני, שהיה המושל על
פחוות יהודה מטעם השלטון הפרסי. לאחר מותו של כורש פרצו מרידות בקרב
העמים הכבושים.ב-522 לפנה"ס עלה לשלטון בפרס דריוש. בניית בית
המקדש הופסקה ע"י השלטון הפרסי בגלל הצקותיהם של עמי הסביבה.
פס' 1-11: "לא עת בא עת בית ה' להבנות"- שבי ציון טענו שעדיין לא הגיע
הזמן לבנות את בית המקדש. הסיבות לכך: 1) השלטון הפרסי עדיין לא חידש
את רישיון הבנייה (לאחר הפסקת העבודות בגלל הצקות עמי הסביבה)-סיבה
מדינית.
2) המצב הכלכלי הקשה של שבי ציון בגלל שנות בצורת, לכן לא היו להם
אמצעים לבנות בית מקדש מפואר. דעתו
של הנביא שונה: יש לבנות את בהמ"ק, מחומרים פשוטים וזולים. גם בית קטן
וצנוע יהיה לרצונו של ה' ולכבודו. תיאור המצב הקשה חוזר במספר פסוקים:
6,9,11.
פסוק 6: בתחום החקלאות- הם זורעים הרבה וקוצרים מעט. בתחום המזון- הם
אינם שבעים (אין מספיק אוכל), בתחום המשקאות-אין מספיק יין(בגלל מיעוט
הפירות),ביגוד- אין מספיק בגדים כדי להתחמם, שכר- "והמשתכר משתכר על
צרור נקוב",כאילו הכסף נופל דרך החורים, כלומר אין מספיק כסף למחייה.
פסוק 9: תיאור המצב הכלכלי הקשה: היבול שהאנשים מביאים מהשדה מועט,
וכשהם מביאים אותו לביתם ה' נופח בו רוח שיתפזר ויעלם.
המילה "יען" (בגלל) חוזרת בפסוק פעמיים, כדי להדגיש (על ידי שאלה
ותשובה) את הסיבה למצב הכלכלי הקשה: הם לא דואגים לבניית בהמ"ק, אלא
רק לענייני ביתם. לכן המצב הכלכלי קשה(קשר של סיבה ותוצאה בין פסוק 9
לפסוקים 10-11).
המצב הכלכלי לפי פסוקים 10-11: אין גשם(בצורת), ולכן אין יבול (הארץ
כאילו כולאת את היבול ולא נותנת לו לצאת). היבול שצומח יבש.
נראה שפסוקים 4-6 ו-7-11 הם נבואה אחת. שכן בשניהם חוזרים אותם
נושאים: המצב הכלכלי הקשה, הזנחת בניית בהמ"ק, דאגת האנשים
לבתיהם.כמו-כן חוזרת התבנית הלשונית: "כה אמר ה' צבאות שימו לבבכם על
דרכיכם" (5,7). בקטע השני(7-11) נוסף הרעיון שהעם צריך לבנות מיד את
בהמ"ק מהעצים שבסביבה.
תגובת העם:פחד.אז מעודד הנביא את העם שה' יעזור להם לבנות את בהמ"ק:
"אני אתכם נאום ה'"(13).הנביא מכונה "מלאך ה'"(13).דברי הנביא גרמו
אמנם לשינוי: העם החל לבנות את בהמ"ק ב-24 לחודש בשישי, 23 ימים
לאחר הנבואה (נדרש זמן להכנות לבנייה. כמו איסוף כסף). התחלת בניית
יסודות המקדש בפרק זו התחלה שנייה(בפעם ה-1 החלו 17 שנה קודם
כמתואר בספר עזרא פרק ג, ואז הופסקה העבודה בפקודת השלטונות
הפרסים).

חגי ב':
נבואה 1(1-9)- נאמרה ב21 בתשרי, היום השביעי של חג סוכות(נאספו
בירושלים).
כל העם היה מאוכזב מהדלות של בהמ"ק השני לעומת הפאר של בהמ"ק
הראשון, לכן מחנך אותם הנביא, מעודד אותם ואומר שהם צריכים להיות
חזקים משום שה' איתם ובעתיד בהמ"ק השני יהיה מפואר יותר מהראשון.
5-בניית המקדש היא קיום התחייבות העם בברית העם, כדי שרוחו תשכון
בתוכם ואז ישתפר מצבם הכלכלי.
6- "עוד אחת מעט היא"-בקרוב "ירעיש" ה' את העולם: את הטבע ואת הגויים
ויחולל שינויים. ההרעשה היא מרידות העמים בממלכת פרס, שתתמוטט ואז
כל הגויים יאמינו באלוהי ישראל. כל הגויים יביאו את אוצרותיהם "חמדת כל
הגויים"(7) לבית ה' ואז בית המקדש יהיה מפואר.
נבואה 2- שיפור מצב העם בעתיד.נאמרה ב24 בטבת.
ה' אומר לנביא לשאול את הכוהנים תורה(=הוראה. דין ענייני טומאה וטוהרה-
זה תפקידם ככוהנים).
12-14- ש"א בדיני טומאה וטוהרה:
1)אם אדם נושא בכנף בגדו "בשר קודש"(בשר קרבנות קדוש) המעביר
קדושה לבגד, ואח"כ הוא נוגע עם הבגד בלחם, בנזיד(=תבשיל) או בכל אוכל
אחר, האם הבגד יעביר קדושה לאוכל. התשובה:לא.
2)אם אדם "טמא נפש"(שנעשה טמא מנגיעה במת) שכנף בגדו נטמא ויגע
באוכל "בכל אלה"(13), האם האוכל יהיה טמא. התשובה:כן.(יטמא).
מסקנה: כוח הטומאה גדול מכוח הקדושה, שכן הבגד יכול להעביר טומאה אך
לא מעביר קדושה.
14- לקח/מסקנה 1)"העם הזה", "הגוי הזה"- השומרונים שעבדו את אלוהים
וגם את האלילים שלהם וביקשו להשתתף בבניית המקדש(מסופר בעזרא ד,
1-5), לא יכולים לעשות זאת מפני שהם טמאים ועלולים לטמא את הסביבה.
2)"העם הזה", "הגוי הזה"= יושבי יהודה. כשם שהבגד מטמא חפצים אחרים,
כך תושבי יהודה הם טמאים מפני שאין במ"ק שיטהר אותם וטומאתם מטמאת
את הקרבנות שהם מקריבים. לכן יש להזדרז ולסיים את בניית בהמ"ק ה-
2(לפי חגי א,2 הכוונה לעם ישראל היושב ביהודה).
15-17- על העם ללמוד לקח מהמצב החקלאי והכלכלי הקשה שהיה לפני
בניית המקדש: כשהיו באים לאסוף את היבול(תבואה, יין) היה מעט. היבול
נפגע בפגעי טבע: בשידפון(התייבשות התבואה), בירקון(התבואה מאבדת את
הצבע הירוק ומתייבשת) ובברד.
בעתיד- מהיום בו יוסד "היכל ה'"(24 לחודש התשיעי), יברך ה' את יבולם.
תאריך זה(24 לחודש ה-9) הוא תחילת חידוש הבנייה שהתחילה קודם(24
לחודש ה-6- חגי א,15). הבנייה הופסקה וחודשה ב-24 לחודש ה-9.
הסבר נוסף: 24 לחודש ה-9- תאריך סיום בניית יסודות בהמ"ק.
נבואה 3(20-23)- נאמרה לזרובבל פחת יהודה(הממונה, השולט על יהודה
מטעם האימפריה הפרסית).הנבואה נאמרה ב "24 לחודש"(20)- באותו יום
שבו נאמרה הנבואה הקודמת, לכן נאמר: "ויהי דבר ה' שנית".
ה' ירעיש את עולמו וישנה את סדרי הטבע: מריבות ומלחמות ברחבי
האימפריה הפרסית. התוצאה- האימפריה הפרסית תיפול. ואז ימליך ה' את
זרובבל מבית דוד "ושמתיך כחותם"(23)- דימוי: כשם שהאדם שם את
החותם(טבעת חותם, חותמת) על ידו ולא נפרד ממנו, כך יקיים ה' את הברית
ואת הקשר עם מלך מבית דוד.
רוצים לקבל את הסיכומים לבגרות ישר לפייסבוק שלכם? עשו לנו לייק: