חדשות האתר

פרוייקט הרחבת אתר הסיכומים 2014 יוצא לדרך, ואנחנו צריכים את העזרה שלכם! לחצו כאן לפרטים

שימו לב שתיקנו כמה סיכומים שהיו חתוכים, תודה לגולשים הנאמנים שהעירו לנו על כך.

סקר

  • באיזה מקצוע הייתם רוצים לראות יותר סיכומים
  •  תנ"ך
  •  אנגלית
  •  ספרות
  •  היסטוריה
  • אנא בחר תשובה

רשימת תפוצה

הצטרף לרשימת התפוצה שלנו!

  • אנא הכנס כתובת EMail תקינה

צורפת בהצלחה לרשימת התפוצה. תודה על שיתוף הפעולה!

חברתי

דמוקרטיה

סיכום לבגרות
מקצוע: אזרחות, כיתה: י"ב, מאת: אזרח למופת, פורסם: 30/10/2008
הולכים לסרט? allmovies.co.il מרכז במקום אחד את כל ההקרנות בכל בתי הקולנוע!

סיכום קצר על דמוקרטיה בנושאים: הרעיון הדמוקרטי, הגדרות, גישות ועקרון שלטון העם

נושאי הסיכום:

הרעיון הדמוקרטי,

המדינה הדמוקרטית - הגדרות וגישות,

עקרון שלטון העם

 

1.הרעיון הדמוקרטי

דמוקרטיה כצורת ממשל (דמוקרטיה ניהולית / דמוקרטיה פרוצדוראלית)

דמוקרטיה כצורת ממשל מדגישה את הכללים ואת דרכי הניהול שאופיינים לדמוקרטיה

זוהי בעצם צורת ממשל של מדינה שבה הדמוקרטיה היא פורמלית.

ומיושמים בה העקרונות ההכרחיים לקיום המשטר הדמוקרטי ומוסדותיו,כגון:

שלטון העם,הפרדת רשויות,קיום בחירות דמוקרטיות בפרקי זמן קבועים, קבלת הכרעות עפ''י עיקרון הכרעת הרוב , שלטון החוק וכו'...

דמוקרטיה כערך  (דמוקרטיה מהותית)

דמוקרטיה במובן המהותי מבטאת ערכים הומניסטיים (אנושיים) וליברלים (חופשיים) שבמרכזם עומד האדם,חירותו וזכויותיו הטבעיות , כגון:

ערך הסובלנות,ערך הפלורליזם,זכויות האדם והאזרח – כל אלה כלולים בדמוקרטיה כערך.

דמוקרטיה כצורת ממשל וערך

הדמוקרטיה כצורת ממשל וערך שזורות זו בזו לא תיתכן אחת בלי השנייה לא יתכנו ערכים דמוקרטיים ללא המוסדות אשר יוכלו לאפשר זאת ולא יתכנו כללים ועקרונות ללא מהות מאחוריהם.

תפיסת הדמוקרטיה כערך היא תוספת ערכית לתפיסת הדמוקרטיה כצורת ממשל

תפיסת הדמוקרטיה כצורת ממשל היא הביטוי הפוליטי והמשפטי והמבני לתפיסת הדמוקרטיה כערך.

האדם כערך מרכזי בדמוקרטיה

השקפת העולם הדמוקרטית רואה את האדם כבעל חירות וזכויות טבעיות מטבע בריאתו ועל כן גם כבעל זכות ליטול חלק בהחלטות הנוגעות לו. האדם יכול להשתתף בהכרעות פוליטיות משום שהוא יצור תבוני. הזכויות הטבעיות – הן זכויות הניתנות לכל אדם מרגע לידתו בין השאר,זכויות אלה כוללות את הזכות לחיים וביטחון,את הזכות לשוויון,את הזכות לכבוד,את הזכות לחירות ואת הזכות לקניין.לפי ההשקפה הדמוקרטית תפקידה של המדינה לשמור ולהגן על הזכויות הללו.

האדם הוא יצור תבוני – פירוש הדבר שיש לו תבונה,שכל,יכולת להבין,לבחור ולהכריע ולכן הוא יוכל להשתתף בשלטון לבחור ואתו וגם לשנות אותו.

האמנה החברתית

זהו רעיון שפיתחו הוגי דעות במאות ה- 17 וה- 18  בעיקר ג'ון לוק

עפ''י רעיון זה המדינה נוצרה כתוצאה מהסכמה  בין בני אדם חופשיים ושווים בדבר זכויותיהם וחובותיהם בחברה ובדבר יחסיהם עם המדינה.

השלטון מבוסס על הסכמת העם ולכן הוא אחראי בפני העם,מחויב לפעול לטובו,לשמור ולהגן על חירותו.  
 
 

2.המדינה הדמוקרטית:הגדרות וגישות

הגדרות שונות לדמוקרטיה

ישנן 2 גישות עיקריות בדמוקרטיה : הגישה הליברלית (שמה דגש על ערך החירות)

והגישה הסוציאל-דמוקרטית (שמה דגש על ערך השוויון)

תומכי גישות אלה מקבלים את עקרונות הדמוקרטיה,אך יש בינהם מחלוקת בשאלה הכלכלית

כלומר באיזו מידה המדינה צריכה להתערב בכלכלה.

הגישה הליברלית

הגישה הליברלית שמה דגש על ערך החירות,גישה זו דוגלת בחופש הניתן לאזרחים ע''י המדינה,המדינה צריכה להתערב כמה שפחות בחייו הפרטיים של האזרח ולאפשר לו לחיות ללא התערבות מצדה.אונם המדינה צריכה לדאוג לצרכים הבסיסיים כמו סלילת כבישים,ביטחון,שיטור,הדפסת כסף וכו'...

גישה זו אינה קיימת למעשה בצורה טהורה בשום מקום בעולם ארה''ב היא המדינה המתנהלת בצורה הקרובה ביותר לגישה זו.

ניתן לומר הגישה הליברלית מדגישה את הזכות לחירות כלכלית.

עקרונות הגישה הליברלית:

הפרט המרכז ,חירות לאזרחים, ניתנת לפרט האפשרות להגשים את עצמו, המדינה מתערבת כמה שפחות בחיי האזרחים,עיקרון השוויון מיושם בתחום הפוליטי והמשפטי המדינה אחראית לשוויון זכויות ולהגן על חירותו של האזרח.

הגישה הסוציאל-דמוקרטית

גישה זו מדגישה את הצרכים החברתיים ומעוניינת שתהיה ערבות הדדית בין חלקיה השונים של החברה.תומכי הגישה טוענים שהשיטה הליברלית יוצרת פערים חברתיים בין עניים לעשירים ולכן היא פוגעת בשכבות החלשות של האוכלוסייה לכן לטענתם עיקרון השוויון מופר.

המדינה,לדבריהם,צריכה להתערב ולממן שירותי רווחה שונים כדיי ליצור יותר שוויון.המדינה הדמוקרטית שבה עיקרון זה מתממש במדיה הרבה ביותר היא שבדיה

ניתן לומר שהגישה הסוציאל-דמוקרטית מדגישה את הזכות לשוויון כלכלי.

עקרונות הגישה הסוציאל-דמוקרטית:

החברה במרכז,שוויון כלכלי וחברתי מלא, שאיפה לצדק חברתי,המדינה מתערבת בחיי האזרחים במטרה לצמצם פערים כלכליים,שוויון הזדמנויות מלא לכל האזרחים.

הדומה והשונה בין הגישות

שתי הגישות מקבלות את עקרונות הדמוקרטיה שתי הגישות דוגלות בשוויון

אך הגישה הליברלית שמה את הפרט במרכז ומתמקדת במתן חירות לאזרחים.התערבות המדינה בחיי האזרחים היא מינימלית , עיקרון השוויון הוא חיוני בתחום הפוליטי משפטי

הגישה הסוציאל-דמוקרטית שמה את החברה במרכז ומתמקדת במתן שוויון כלכלי לכל האזרחים.המדינה מתערבת בחיי האזרחים לצמצום פערים כלכליים ועקרון השוויון מתבטא בכל ובעיקר בתחום הכלכלי.

   

3.עיקרון שלטון העם

עקרון שלטון העם הינו אחד העקרונות המרכזיים בדמוקרטיה והוא הכרחי לקיומה.

עיקרון זה מכוון לכלל אזרחי המדינה עיקרון שלטון העם קובע שהעם הוא הריבון והוא השולט

אפילו לעם עצמו אסור לוותר על ריבונותו.

לעיקרון שלטון העם 2 היבטים:

דמוקרטיה ישירה

זוהי דמוקרטיה שבה האזרחים נוטלים חלק ישיר בשלטון,בקבלת ההחלטות,באישור התקציבים ובמילוי תפקידים ציבוריים.הדוגמא המובהקת לדמוקרטיה הישירה היא אתונה.סממן של הדמוקרטיה ישירה במשטרים הדמוקרטיים של ימינו הוא משאל עם.מאחר ושיטת הדמוקרטיה הישירה אינה מעשית היום (בשל מספרם הרב של האזרחים,בשל הצורך בהתמקצעות פוליטית,בשל כמות המידע העצומה הזורמת למדינה ובשל המורכבות של הסוגיות הפוליטיות)הרי שנוצרה שיטה אחרת והיא הדמוקרטיה העקיפה.

דמוקרטיה עקיפה / ייצוגית

במדינות המודרניות עקרון שלטון העם בא לידי ביטוי באמצעות בחירת נציגים.העם בוחר נציגים לפרלמנט והנציגים הם אלו שמנהלים את המדינה באופן ישיר ואמורים לשקף את עמדות ציבור הבוחרים.היתרון של הדמוקרטיה העקיפה הוא ניהול יעיל של המדינה המודרנית אך החסרונות שלה הוא חשש לניצול הכוח לרעה ע''י הנציג הנבחר, הנבחר יכול לשנות את דעותיו.

משאל עם – היתרונות והחסרונות

יתרונות

זכותו של האדם להחליט בעצמו ולהשפיע

משאל עם הוא ביטוי לדמוקרטיה ישירה

העם מביע דעתו מאפשר לשלטונות לדעת את רצונו של העם באופן מדויק יותר

משאל עם מסייע ליצירת תחושת אחדות בעם

ניתנת לעם תחושה של סמכות ואחריות

מעודד השתתפות פוליטית ומעורבות פוליטית של האזרחים

חסרונות

המשאל מוביל לאי אמון במוסדות הנבחרים ומחליש את כוחו ומעמדו בעיני העם

במשאל עם התשובה כן או לא אינה מתאימה לשאלות מורכבות

ניסוח השאלות במשאל העם עשוי להטות את תוצאות המשאל מכיוון שיכולים לפרש את השאלות בצורה שונה וגם ניתן להטות את השאלות לטובת אנשים מסוימים

המשאל יכול לגרום לקרע ולהתגברות השסעים בחברה

מועדי עריכת משאל עם מורכבים

אין כאן פשרה פוליטית.אין הסכמה.

ניתן להשתמש במשאל כמניפולציה

צורות ממשל : ממשל פרלמנטרי,ממשל נשיאותי וממשל מעורב

בקרב המדינות הדמוקרטיות הקיימות לא ניתן למצוא שתי מדינות בעלות משטר זהה לכל מדינה יש משטר שהוא ייחודי לה.וכל מדינה דמוקרטית קובעת דרך שונה שבה העם יכול להשפיע על השלטון יחד עם זאת ניתן לחלק את המשטרים הדמוקרטיים לשלושה סוגים שונים:

משטר פרלמנטרי

משטר שבו בית הנבחרים הוא הרשות המחוקקת העליונה והממשלה מכהנת מכוח אמון בית הנבחרים בה.

במשטר זה חברי הממשלה הם בדר''כ גם חברי פרלמנט וראש הממשלה הוא חבר פרלמנט.

בית הנבחרים בשיטה זו מקיים פיקוח וביקורת על הממשלה בביצוע תפקידיה באמצעות חקיקה,אישור תקציב,שאילתות וכו'...

בשיטה זו הממשלה גם קובעת מדיניות ויכולה ליזום חקיקה (חקיקת משנה ). לדוגמא : אנגליה  

משטר נשיאותי

משטר שבו הנשיא הוא ראש המדינה והוא גם עומד בראש הרשות המבצעת. תקופת כהונתו קבועה בחוק והוא נבחר ע''י העם. כהונתו אינה תלויה באמון מצד הפרלמנט והחלטותיו אינן נתונות את אישור הממשלה. הנשיא ממנה את השרים הם אינם חברי פרלמנט וכהונתם תלויה בו.

לנשיא תפקידי ביצוע שונים,כוח רב וסמכויות רבות בתחומי מדיניות פנים וחוץ.

תקציבים ומינויים רבים נתונים להחלטתו ויש לו גם תפקידים טקסיים.

במשטר זה קיימת הפרדת רשויות ברורה והרשות המבצעת נפרדת לגמרי מהרשות המחוקקת.

הנשיא והפרלמנט נבחרים בנפרד.  לדוגמא : ארה''ב

משטר מעורב

שיטת ממשל המבוססת על שילוב מאפיינים של השיטה הפרלמנטרית לבין מאפיינים של השיטה הנשיאותית. בדר''כ יש בחירות נפרדות לפרלמנט ולנשיא, הממשלה נבחרת ע''י הפרלמנט, קיימת חלוקת עבודה וסמכויות בין הנשיא לראש הממשלה, הנשיא עוסק בעייני חוץ וראש הממשלה בענייני פנים. לדוגמא : צרפת

רוצים לקבל את הסיכומים לבגרות ישר לפייסבוק שלכם? עשו לנו לייק: