חדשות האתר

פרוייקט הרחבת אתר הסיכומים 2014 יוצא לדרך, ואנחנו צריכים את העזרה שלכם! לחצו כאן לפרטים

שימו לב שתיקנו כמה סיכומים שהיו חתוכים, תודה לגולשים הנאמנים שהעירו לנו על כך.

סקר

  • באיזה מקצוע הייתם רוצים לראות יותר סיכומים
  •  תנ"ך
  •  אנגלית
  •  ספרות
  •  היסטוריה
  • אנא בחר תשובה

רשימת תפוצה

הצטרף לרשימת התפוצה שלנו!

  • אנא הכנס כתובת EMail תקינה

צורפת בהצלחה לרשימת התפוצה. תודה על שיתוף הפעולה!

חברתי

אוכלוסיה משאבים וסחר

מקצוע: גיאוגרפיה, כיתה: ט', מאת: Sally Mustang, פורסם: 15/05/2008
הולכים לסרט? allmovies.co.il מרכז במקום אחד את כל ההקרנות בכל בתי הקולנוע!

סיכום באנגלית עם תשובות בנושא אוכלוסיה צריכה וסחר

Population, Resources, and Trade

Key Terms
Population demographics is data referring to the population, such as percentages in age
groups, sex, occupation, heritage, religious, etc.
Migration is moving from place to place permanently (as in country, region, or lifestyle).
Someplace Rural is anything characterized by the countryside.
Someplace Urban is anything designating a town or city.
A Suburban community is in an outlying section of a city or politically separate municipality
with social and economic ties to the central city, and some advantages of the rural lifestyle.
Import means bringing merchandise from a foreign country, and Export means selling local
goods to other countries.
World trade is a general name for all import-export businesses going on in the entire world.
Each country has different things to offer based on its economy and specialties.
A Cartel is a national or international organization of manufacturers or traders allied by
agreement to fix prices, limit supply, divide markets, or to fix quotas for sales, manufacture, or
division of profits among the member firms. In many countries they are forbidden, but some
governments are involved as well as a private cooperation.
Interstate commerce happens between states, while intrastate commerce occurs within it.
Natural resources are the natural wealth of a country, consisting of land, forests, mineral
deposits, water, etc.

Main Topic Questions
1. What is meant by urban blight and how is it related to migration from urban to suburban
areas of U.S. cities?
2. Do extreme highs and lows of population density have a serious effect upon the thinking and
habits of the people in those areas?
3. Some examples of important natural resources are: petroleum, natural gas, lumber, and
water. Define each and describe how they are used. List and describe at least four additional
natural resources.
4. Some examples of human and manmade resources are: labor/manpower, factories,
transportation facilities, schools and universities, and communication. Explain how each of
these human and manmade resources can be important to sustaining a modern and
dynamic culture and how the lack of any of these human and manmade resources might
impact the quality of life.
5. What does a third-world country mean? Name at least two third-world countries and point
out how their lack or mismanagement of resources can account for their lack of participation
in world trade.

Answers
1. City limits and boundaries are made by agreements of the government with the local
municipalities. Urban blights, or overpopulation in an enclosed space, cause people to
splurge out of the city limits, and live in suburb.
2. Extremely high population densities first affect the terms. For example, an urban population in
Denmark is worth 200 souls, when in Japan it is worth 30,000. Then, different amounts of
people would require specific infrastructure. Bridges, high traffic roads, numerous academic
institutions, public transportation, and more are required when mass numbers are involved. In
a low dense populated area perhaps intimacy and better knowledge of the people would
change lifestyles.
3. The country gives its residents use of resources. In many places those are given with a
payment or tax. Some of these services are imported. For example, petroleum, oil used in
industries, as fuel by some cars, for heating, etc. Natural gas is used for temperature control,
cooking, and industries. Lumber is used to furnish, for heating, and for crafts. Water is used in
cooking, industries, hygiene, power and many more. More natural resources are for example
metals in cores, coal, cattle, minerals, diary products, etc.
4. A State cannot function well without forces subjected by us. For example, Industries need
labor/manpower in order to exist. Therefore, factories are needed to supply employment.
People who work to earn money, and trade amongst themselves, and use their money
correctly build society. Transportation facilities and infrastructure to support the coming and
going. Those are also necessary. As well as a need to educate and training in schools and
universities so the residents could be a part of society and work. Communication is needed to
connect people virtually, and supply knowledge, and transfer between the government, the
people, the opinions, the news and more. In a world where education would lack there will
be no way for economy to grow. In a place where there’s no transportation, trade and
communication will be less effective and options will grow impossible.
5. Third world countries are ones that general designation of economically developing nations.
The term arose during the cold war, when two opposing blocs appeared to dominate world
politics. Within this bipolar model, the Third World consisted of economically and
technologically less developed countries belonging to neither bloc. The countries of the Third
World, containing some two-thirds of the world's population, are located in Latin America,
Africa, and Asia (like Panama, Ethiopia, and Vietnam).

Exam Sample
What is the largest age group in the U.S. population?

(1) 0-4
(2) 10-14
(3) 35-39 <---
(4) 40-44
(5) 80+


In which age group is there the largest difference between numbers of males and females?

(1) 0-4
(2) 20-24
(3) 35-39
(4) 40-44
(5) 80+ <---


Which of the following statements best describes the 0-4 age group?

(1) There are just slightly more males than females. <---
(2) There are just slightly more females than males.
(3) It is the largest segment of the population under 10 years of age.
(4) The group accounts for less than 4% of the total U.S. population.
(5) The group is part of a trend toward an increase in U.S. population.


The greatest increase in numbers occurs between age groups

(1) 25-29 and 30-34
(2) 30-34 and 35-39
(3) 35-39 and 40-44
(4) 45-49 and 50-54
(5) 75-79 and 80+ <---

רוצים לקבל את הסיכומים לבגרות ישר לפייסבוק שלכם? עשו לנו לייק: