חדשות האתר

פרוייקט הרחבת אתר הסיכומים 2014 יוצא לדרך, ואנחנו צריכים את העזרה שלכם! לחצו כאן לפרטים

שימו לב שתיקנו כמה סיכומים שהיו חתוכים, תודה לגולשים הנאמנים שהעירו לנו על כך.

סקר

  • באיזה מקצוע הייתם רוצים לראות יותר סיכומים
  •  תנ"ך
  •  אנגלית
  •  ספרות
  •  היסטוריה
  • אנא בחר תשובה

רשימת תפוצה

הצטרף לרשימת התפוצה שלנו!

  • אנא הכנס כתובת EMail תקינה

צורפת בהצלחה לרשימת התפוצה. תודה על שיתוף הפעולה!

חברתי

התא

מקצוע: ביולוגיה, כיתה: ט', מאת: Sally Mustang, פורסם: 15/05/2008
הולכים לסרט? allmovies.co.il מרכז במקום אחד את כל ההקרנות בכל בתי הקולנוע!

סיכום באנגלית על התא, וההבדלים בין תא צמחי לתא של בע"ח


The Cell

? A cell is the basic life unit, which performs several activities:

§ Beholds a cellular structure
§ Breathing & Metabolizing
§ Growth & Reproduction
§ Reaction to external factor
? All animal cells consist of these parts:
§ The CELL MEMBRANE is a complex system that allows nutrients to enter the
cell and waste products to leave (1) it borders the cell (2) and separates the
external-cell fluids from the cytoplasm (3)
§ The CYTOPLASM is a liquid substance within a biological cell that contains the nucleus and other
organelles
§ The NUCLEUS of a cell contains the genetic information of the cell (1) it regulates its
activities (2) and dictates its length of living (3)
§ The MITOCHONDRIA uses the chemical energy within foods to supply the cell its energy
(H2+C6H12O6?CO2+H2O+Energy)
? All vegetal cells consist of the animal cell parts and the following:
§ The VACUOLE which is only found in plant organisms, is bound by a single membrane;
levels the amounts of water (1) and stores metabolic wastes (2)
§ The CELL WALL is a hard substance that guards it from being physically ruined (1) and
allows all materials to enter and leave (2) shapes the cell (3)
§ CHLOROPLAST holds chlorophylls that absorb solar energy to produce glucose
(sugar) in photosynthesis (CO2+H2O? [energy] H2+C6H12O6)
§ PORES are small openings in tissues that allow a flow of oxygen and/or carbon
dioxide in case of lack (1) allow vaporization of water, transpiration (2) and serve as a
regular green plant (3)
§ A space in rock, soil, or unconsolidated sediment that is not occupied by mineral matter and that
allows the passage or absorption of fluids: Water seeped into the pores of the rock.
? TISSUE a number of cells that have the same shape and same duties and purposes


Onion Epidermis
Cheek Epithet
Similarities
Purpose
“Top layer” that protects other types of tissues

Parts
Membrane, Cytoplasm, nucleus, mitochondria, other
organelles
Differences
Type
Plant
Animal/Human

Other Parts
Cell Wall, Vacuole
---

Shape
Bordered, organized
Clutter, unorganizedרוצים לקבל את הסיכומים לבגרות ישר לפייסבוק שלכם? עשו לנו לייק: